Competitiveness and innovation synthesis in the integrated global economy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Competitiveness and innovation synthesis in the integrated global economy
In the Journal:
Ekonomika . 2010, t. 89 (2), p. 76-94
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Integruota pasaulio ekonomika; Konkurencingumas; Inovacijos
EN
Integrated global economy; Competitiveness; Innovations
Summary / Abstract:

LTGlobalizaciją kaip koncepciją galima apibrėžti kaip ekonominių, finansinių ir technologinių sistemų integraciją nepaisant nacionalinių sienų, sukeliančią integruotą kultūrinį, socialinį ir politinį poveikį. Globalizacijos keliami nauji iššūkiai didesniam ekonomikos augimui neišvengiamai kelia konkurencingumo ir inovatyvumo klausimus. Straipsnio tikslas yra atlikti konkurencingumo pasitelkiant inovacijas ir strateginę partnerystę, skatinančią inovacijas, teorinį tyrimą; įvertinti inovacijų, kaip svarbiausių veiksnių gerinant konkurencingumą, svarbą. Lietuvos įmonių inovatyvios veiklos analizė ir palyginimas su Europos Sąjunga (ES) rodo, kad Lietuvos įmonės atsilieka nuo ES lygio taikant inovacijas ir priklauso besivejančioms šalims inovacinėje veikloje. Ilgalaikiu laikotarpiu tai gali kelti problemų, nes ryšys tarp ekonominės gerovės ir technologinių naujovių diegimo yra įrodytas faktas. Todėl yra būtina, kad Lietuvos įmonės sąmoningai nuspręstų pakeisti savo požiūrį į naujų technologijų diegimą, taip siekiant užtikrinti, kad šios inovacijos garantuotų ilgalaikį produktyvumo gerėjimą ir sėkmingą Lisabonos strategijos įgyvendinimą. Gerinti įmonės konkurencingumą pasitelkiant partnerystę yra esminės strategija vykstant globalizacijos procesams. Todėl Lietuvos įmonės turėtų geriau išnaudoti savo inovatyvų potencialą plečiant partnerystės inovatyvioje veikloje susitarimus ne tik tiekimo grandinėje, bet ir kitur ir tokiu būdu plėstų savo strategines galimybes tiek vidinėje, tiek globalioje integruotoje rinkoje.

ENArticle aims to show that the main and most important prerequisite for successful business development in the integrated global market becomes improvement of the competitiveness of countries and business firms finding new ways for economic growth and prosperity. Theoretical and empirical researches highlight the importance of competitiveness in a national framework for business growth and development in the current era of globalization. The article examines how the challenges of competitiveness and innovation interrelate and how their synthesis links with economic growth. Therefore, gaining competitiveness through innovativeness, the capability to be innovative is one of the most important prerequisites for creating successful businesses, sophisticated products and production processes and raising the standards of living. [From the publication]

ISSN:
1392-1258, 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25932
Updated:
2018-12-17 12:43:06
Metrics:
Views: 6