Policijos veiklos bakalauro studijų programos analizė Europos kvalifikacijų sąrangos (EKS) kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos veiklos bakalauro studijų programos analizė Europos kvalifikacijų sąrangos (EKS) kontekste
Alternative Title:
Police activity analysis of bachelor’s studies program in context of the European Qualifications Framework (EKS)
In the Journal:
Keywords:
LT
Dublino aprašai; Europos kvalifikacijų sąranga; Europos mokymosi visą gyvenimą koncepcija; Gebėjimai; Kompetencijos; Policijos veiklos bakalauro studijų programa; Žinios.
EN
Knowledge; Police activity Bachelor program; Skills and competencies; The European Qualifications Framework and the Dublin descriptors; The concept of lifelong learning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami, kai kurie universitetinės bakalauro studijų programos rengimo aspektai, atsižvelgiant į Europos kvalifikacijų sąrangos reikalavimus. Analizuojama naujai parengtos Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto Policijos veiklos bakalauro (pagal Visuomenės saugumo krypties reglamentą) programa. Keliamas klausimas, ar minėta studijų programa atitinka Europos kvalifikacijų sąrangą. Prieita prie išvados, kad Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto Policijos veiklos bakalauro studijų programos siekiniai dera su Europos kvalifikacijų sąrangos kvalifikaciniais reikalavimais, siekiant numatytos 6-o lygmens kvalifikacijos. Straipsnis sudarytas iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje analizuojama pirmajai studijų pakopos programai keliami bendrieji reikalavimai. Antrojoje dalyje atliekama Policijos veiklos bakalauro studijų programos analizė. [Iš leidinio]

ENPaper discusses some of the university Bachelor program design aspects, taking into account the requirements of the European Qualifications Framework. Analyzes of the newly developed Mykolas Romeris University Public Security Department Police Activities BA (under the direction of public safety regulation) program. The question is whether that training program with the European Qualifications Framework. It was concluded that Michael Romeris University Public Security Department Police Activities bachelor’s degree program in line with the objectives of the European Qualifications Framework qualification requirements for the 6-O-level qualifications. The article consists of two parts. Dalyle first analyzed the first graduate program for general requirements. The second part of this police activity baklauro study program analysis. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49173
Updated:
2019-02-23 00:04:04
Metrics:
Views: 5
Export: