Korupcijos priežastys ir jų valdymo priemonės Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Korupcijos priežastys ir jų valdymo priemonės Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje
Alternative Title:
Causes of corruption and their management measures in the health care system of Lithuania
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2017, T. 39, Nr. 2, p. 148-156
Keywords:
LT
Sveikatos priežiūra / Health care.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – nustatyti korupcijos priežastis ir numatyti jų valdymo priemones Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje. Tyrimo metodika: remiantis 2016 m. Vilmorus apklausos rezultatais, atlikta lyginamoji analizė, taikant aprašomosios statistikos, lyginamosios analizės metodus. Apie 50 proc. gyventojų ir valstybės tarnautojų ligonines laiko labiausiai korumpuotomis. Kyšininkavimo priežastys – ilgai trunkantis biurokratinis procesas, nekokybiškos paslaugas, sudėtingos biurokratinės procedūros; noras gauti nepriklausančias paslaugas. Siekiant valdyti korupciją reikalingos sistemingos teisinės, ekonominės, vadybinės, socialinės priemonės, kurios sumažintų biurokratinę naštą, pagerintų paslaugų kokybę, užtikrintų aiškų teisinį reglamentavimą ir viešumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Korupcija; Korupcijos priežastys; Sveikatos priežiūra; Sveikatos sistema; Causes of corruption; Corruption; Health care; Health system.

ENThe purpose is to assess causes of corruption and their management measures in the health care system of Lithuania. Research method: research is based on survey by Vilmorus (2016). To use methods of descriptive statistics and comparative analysis. About 50 percent of residents and public officials think, that the most corrupt are hospitals. Causes of bribery: a slow process, bad services, complicated bureaucratic procedures, to get undeserved services. The systematic legal, economic, managerial measures would reduce bureaucratic burden, improve services, provide a clear legal framework, publicity. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2017.11
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67601
Updated:
2020-03-17 20:32:18
Metrics:
Views: 177    Downloads: 51
Export: