Pasitikėjimas teismu : kai kurie teismo veiklos viešumo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasitikėjimas teismu: kai kurie teismo veiklos viešumo aspektai
Alternative Title:
Public confidence in the judiciary: several aspects of publicity of the judicial activitics
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 78 (70), p. 85-94
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Teismo valdžia; Teismo ir visuomenės santykis; Teismo veiklos viešumas; Visuomenės pasitikėjimas.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Visuomenės pasitikėjimas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami autoriaus svarstymai apie teismo veiklos viešumo sampratą, ribas ir teismo veiklos viešumo įtaką visuomenės pasitikėjimui teismo valdžia. Konstatuojama, kad atsižvelgiant į nūdienos demokratinės visuomenės poreikius, vargu, ar užtenka teismo veiklos viešumą tapatinti tik su teismo posėdžių ir bylos medžiagos viešumu. Teismo, kaip institucijos, veiklos viešumas veikia visuomenę plačiąja prasme, t.y. visus visuomenės narius: tiek turinčius bylinėjimosi teisme patirties, tiek jos neturinčius. Teigiama, kad žinių apie teismo veiklą stoka neskatina visuomenės narių pasitikėti teismo valdžia. Straipsnyje daroma išvada, kad teismo veiklos viešumas reikalingas tiek visuomenei, tiek teismui. Ieškoma atsakymo į klausimus, kokiais būdais patys teismai galėtų prisidėti prie jų ir visuomenės narių tarpusavio supratimo stiprinimo nepažeidžiant tokių fundamentinių teismo veiklos ir teismo proceso principų kaip teismo nepriklausomumas ir nešališkumas, asmens privataus gyvenimo apsauga. [Iš leidinio]

ENThe article states that bearing in mind the needs of the democratic public of today it is hardly suffice to have the openness of court operation associate barely with the openness of court hearings and case material. Openness of the operation of the court, as an institution, effects society at large, including all the members of society, both those who have litigation experience and those who do not. The article writes that the lack of knowledge about how courts operate undermines public trust in the judiciary. The article concludes that the openness of court operation is necessary both for the public and the judiciary. It looks for the answer to the question about how courts could contribute to strengthening the mutual understanding between the general public and them without violating the fundamental principles of judicial operation and court hearings: judicial independence and impartiality as well as the protection of personal privacy.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1880
Updated:
2018-12-17 11:35:20
Metrics:
Views: 39    Downloads: 6
Export: