Lietuvos teismų veiklos organizavimas ir administravimas : teisinio reglamentavimo raida ir tobulinimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos teismų veiklos organizavimas ir administravimas: teisinio reglamentavimo raida ir tobulinimo galimybės
Alternative Title:
Lithuanian court organization and administration activity: development of legal regulation and possibilities of improvement
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2011, t. 10, Nr. 3, p. 463-474
Keywords:
LT
teisėjų nepriklausomumas; teismų savivalda; teismų administravimas.
EN
independence of judges; self-governance of courts; administration of courts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys teismų nepriklausomumą ir jų kaita, siekiant atriboti teismų veiklą nuo vykdomosios valdžios įtakos. Aliekama teismų savivaldos institucijų veiklos analizė suponuoja tai, kad bet koks teismų ir teisėjų nepriklausomumo principo pažeidimas daro prielaidas piliečiams abejoti teisingumo vykdymu, menkina teismo autoritetą ir iškreipia valdžių padalijimo pusiausvyrą. Straipsnyje tiriamas Lietuvos Respublikos teismų veiklos organizavimas ir administravimas, taip pat būdai ir priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti teisėjų ir teismų nepriklausomumą nuo vidinių ir išorinių veiksnių įtakos. Nustatomos šiame procese kylančios problemos, įvardijamos silpnosios teismų administravimo pusės. [Iš leidinio]

ENThe article deals with organization and administration of activities of Lithuanian courts, their ways and means, which helps to ensure independence of judges and courts from internal and external factors, limiting the possibilities of other powers to interfere in the judiciary. Lithuanian legislation on judicial independence, their change and improvement over the last decades in order to delimit the judiciary from interference of executive power are also investigated in this article. The article also deals with local authorities of courts and public judicial organizations, ensuring the independence of the judiciary, enhancing the prestige of the profession of judges and improving the public opinion. Problems of organization and administration of courts and weaknesses of courts administration are also indicated in the article. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30034
Updated:
2018-12-17 13:00:50
Metrics:
Views: 48    Downloads: 2
Export: