Vytauto Didžiojo universitetas : mokslas ir visuomenė, 1922-2002

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto Didžiojo universitetas : mokslas ir visuomenė, 1922-2002
Editors:
Aleksandravičius, Egidijus, redaktorius [edt]
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2002
Pages:
407 p.
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — 80-ties metų kelią peržvelgus / Vytautas Kaminskas — Istoriografinės problemos / Egidijus Aleksandravičius — Aukštosios mokyklos sukūrimo (atkūrimo) sumanymai Lietuvoje XX a. pradžioje / Darius Staliūnas — Universiteto organizavimo pradžia: Aukštieji (vakariniai) kursai / Ieva Šenavičienė, Antanas Šenavičius — Vytauto Didžiojo universiteto struktūra 1922-1950 metais: genezė, raidos metmenys / Ieva Šenavičienė, Antanas Šenavičius — Tarp klerikalizmo ir liberalizmo: ideologinės alternatyvos universiteto koncepcijoje / Saulius Pivoras — VDU profesoriai ir studentai intelektualinio ir kultūrinio Kauno gyvenimo centre / Saulius Pivoras — Humanitarinių mokslų fakultetas / Povilas Lasinskas, Saulius Pivoras — Teologijos-filosofijos mokslai / Regina Laukaitytė — Filosofija Vytauto Didžiojo į universitete / Romanas Plečkaitis — Matematikos ir gamtos mokslai / Ieva Šenavičienė, Laima Gylienė — Technikos mokslai / Ieva Šenavičienė — Medicinos mokslai / Laima Gylienė — Teisių mokslai / Mindaugas Maksimaitis — Vytauto Didžiojo universitetas Lietuvos švietimo sistemoje / Vilma Žaltauskienė — Iš Vilniaus baroko į Hamburgo barakus arba Pabaltijo universitetas Vokietijoje / Linas Saldukas — VDU atkūrimo idėjų raida ir plėtra / Kastytis Antanaitis.
Keywords:
LT
Universitetai; Lietuva; Kaunas; Vytauto Didžiojo universitetas; Lietuvos universitetas; Mokslas; Švietimas; Istorija
EN
Universities; Lithuania; Kaunas; Vytautas Magnus University; Lithuanian University; Science; Education; History
ISBN:
998650189X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88657
Updated:
2020-10-21 08:52:46
Metrics:
Views: 20
Export: