Žmogiškasis veiksnys siekiant projektų kokybės : teoriniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškasis veiksnys siekiant projektų kokybės: teoriniai aspektai
Alternative Title:
Human dimension in the project quality management: theoretical aspects
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 1054-1059
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Projekto kokybė; Žmogiškasis veiksnys; Projekto komanda; Project quality; Human dimension; Project team.
Keywords:
LT
Projekto kokybė; Projekto komanda; Žmogiškasis veiksnys.
EN
Human dimension; Project quality; Project team.
Summary / Abstract:

LTTradicinio valdymo organizacijos vis dažniau orientuojasi į projektinį valdymą. Mokslinėje literatūroje vis dažniau akcentuojamos į projektus orientuotų organizacijų valdymo problemos. Šiame straipsnyje teoriniu požiūriu analizuojama, kaip efektyviai siekti projektų kokybės per žmogiškąjį veiksnį, kuris yra laikomas viena iš svarbiausių projektų valdymo dimensijų. Problemos teorinis tyrimas grindžiamas į projektus orientuotos organizacijos koncepcijos, projektų kokybės reikalavimų ir EFQM Tobulumo modelio teorine analize. Atskleidus žmogiškojo veiksnio svarbą siekiant projekto kokybės, straipsnyje analizuojami veiksniai, apsprendžiantys sėkmingą projekto komandos darbą: asmeniniai ir išoriniai veiksniai, įtakojantys individo elgseną komandoje, efektyvios projekto komandos formavimo aspektai, projektų komandos veiklos efektyvumo vertinimo kintamieji. Problemos teorinė analizė leido numatyti tolimesnių empirinių tyrimų gaires. Straipsnio išvadose numatytos potencialios empirinio tyrimo kryptys individo, komandos ir organizacijos lygmenyse. Mokslinių straipsnių analizė parodė, kad pasirinkta problema yra plačiai nagrinėjama užsienio mokslininkų darbuose, tačiau gana menkai tiriama Lietuvoje. Šio straipsnio teorinės išvados sudarys prielaidas tolimesniems empiriniams tyrimams, kurie numatomi atlikti aukštojo mokslo įstaigose. [Iš leidinio]

ENChanges in modern environment foster organizations to switch from traditional functional management towards project based organizations. Authors of scientific literature analyse the issues of project based organizations’ management. This paper analyses theoretical aspect of effective project quality management threw human dimension, which is one of the most important project management dimensions. Theoretical research of the problem is based on analysis of project based organization conception, project quality requirements and EFQM Excellence model. The paper analyses the importance of human dimension and the factors that influence successful work of project team in the process of project quality management. The analysis of scientific literature showed, that the problem analysed in this paper is widely studied in foreign researches but it is scarcely analysed in Lithuania. Conclusions of this paper will serve as presumptions for further empirical research that will be performed in the institutions of high education. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22391
Updated:
2018-12-17 12:31:47
Metrics:
Views: 39    Downloads: 11
Export: