Lietuvos ekonomikos konkurencingumo skatinimas puoselėjant tvarias investicijas į žmogiškojo kapitalo ugdymą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekonomikos konkurencingumo skatinimas puoselėjant tvarias investicijas į žmogiškojo kapitalo ugdymą
Alternative Title:
Promotion of economic competitiveness of Lithuania by fostering sustainable investment in human capital formation
In the Book:
Keywords:
LT
Investicijos; Konkurencingumas; Tiesioginės užsienio investicijos; Tvarumas; Žmogiškasis kapitalas.
EN
Competitiveness; Foreign direct investments; Human capital; Investment; Sustainability.
Summary / Abstract:

LTBesivystanti globalizacija, kuri sudaro sąlygas puoselėti šalių bendradarbiavimą, skatina konkurencijos didėjimą ir atitinkamus darbo produktyvumo pokyčius. Šiuo atžvilgiu žmogiškasis kapitalas yra esminis veiksnys, kuris padeda skatinti ekonomikos konkurencingumą, todėl atsiranda poreikis ugdyti žmogiškąjį kapitalą. Žmogiškojo kapitalo ugdymas gali būti užtikrinamas tik tuomet, kai yra pritraukiamos atitinkamos tiesioginės užsienio investicijos. Straipsnyje nagrinėjamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis ekonominei raidai ir šalies konkurencingumui. Pateikiama tiesioginių užsienio investicijų analizė Lietuvoje 2013-2015 m. laikotarpiu. Analizuojama tvarumo sąvoka ir tvarios investicijos, siekiama atskleisti pagrindinius tikslus. Taip pat nagrinėjami žmogiškojo kapitalo, kaip esminio produktyvumo užtikrinimo veiksnio, aspektai ir jo ugdymas, naudojantis tiesioginėmis užsienio investicijomis. Straipsnio autorės žmogiškąjį kapitalą siūlo traktuoti kaip vieną iš pagrindinių ekonomikos augimą ir konkurencingumą skatinančių veiksnių. Pagrindinė straipsnio idėja - siekiant užtikrinti šalies ekonominę gerovę, reikia skatinti investicijas į žmogiškojo kapitalo ugdymą. Tiriamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis priimančiajai šaliai - šiuo atveju Lietuvai, nagrinėjamas tiesioginių Lietuvos užsienio investicijų ir darbo produktyvumo indekso ryšys. [Iš leidinio]

ENAn evolving globalization, which creates conditions for cooperation between the countries, encourages the growth of competition and related labour productivity changes. In this regard, human capital is a key factor that helps to foster _ economic competitiveness, thereby creating the need to develop human capital. The development of human capital can be ensured only when it is attracted appropriate foreign direct investment. The article examines the impact of foreign direct investment on economic development and national competitiveness. The analysis of foreign direct investment in Lithuania during the 2013-2015 period is provided. The considerable attention is paid to understanding of sustainable investment and sustainability concepts and disclosure of the main objectives. The main aspects of human capital, as an essential factor in ensuring productivity through direct foreign investments are also revealed. The authors of the article suggest to interpret the human capital as one of the key factors of economic growth and competitiveness. The core idea of the article - it is necessary to encourage investments in human capital development in order to ensure the country’s economic welfare. The impact of foreign direct investment for host country (in this case for Lithuania) and the relation of foreign direct investment and labor productivity is investigated. [From the publication]

ISBN:
9786094710780
ISSN:
2335-7061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78648
Updated:
2020-09-06 19:11:50
Metrics:
Views: 15
Export: