Socialiai atsakinga įmonių restruktūrizacija : darbuotojų apsaugos aspektas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiai atsakinga įmonių restruktūrizacija: darbuotojų apsaugos aspektas Lietuvoje
Alternative Title:
Socially responsible restructuring: employees' security dimension in Lithuania
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2010, t. 11, Nr. 4, p. 302-313
Keywords:
LT
Aktyvi darbo rinkos politika; Bankrotas; Darbo kodeksas; Grupės darbuotojų atleidimas; Restruktūrizacija; Restruktūrizacija, grupės darbuotojų atleidimas, aktyvi darbo rinkos politika, darbo kodeksas, bankrotas,užimtumo politika; Užimtumo politika.
EN
Active labour market policy; Bankruptcy; Dismissals of group of employees; Employment policy; Labour Code; Restructuring; Restructuring, dismissals of group of employees, active labour market policy, Labour Code, bankruptcy, employment policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas restruktūrizuojamų įmonių darbuotojų apsaugos aspektas: aptariama socialiai atsakingos restruktūrizacijos koncepcija, pristatomi pastarųjų metų restruktūrizacijos procesai Lietuvoje, apimantys įmonių restruktūrizavimo ir įmonių bankrotų procedūras, Europos restruktūrizacijos stebėseną bei informaciją apie grupės darbuotojų atleidimus. Analizuojamas restruktūrizacijos procesų reglamentavimas Lietuvoje, apimantis restruktūrizacijos sąvoką Lietuvos teisėje, darbuotojų apsaugos teisinius aspektus restruktūrizuojant įmonę bei teisinį grupės darbuotojų atleidimo reglamentavimą. Straipsnyje trumpai pristatoma aktyvi darbo rinkos politika siekiant socialiai atsakingos restruktūrizacijos bei socialinio dialogo vaidmuo įmonių restruktūrizacijos procesuose. Straipsnio pabaigoje pateikiamas autorių požiūris į Lietuvoje taikomas restruktūrizavimo proceso valdymo priemones bei ateities perspektyvų vertinimas. [Iš leidinio]

ENSocial security dimension of employees of enterprises undergoing restructuring is analysed: the concept of socially responsible restructuring is discussed; the recent developments in restructuring processes in Lithuania (including procedures of enterprise restructuring and bankruptcy, European Restructuring Monitor information and data on redundancy of group of employees) are described; restructuring legislation in Lithuania including the concept of restructuring, legal aspects of employees' security in case of restructuring and dismissals of group of employees arc discussed. Active labour market policy is briefly introduced in the article in order to present instruments for socially responsible restructuring as well as the role of social dialogue in the restructuring processes. At the end of the article authors' views on the restructuring measures applied in Lithuania as well as evaluation of future perspectives arc presented. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33505
Updated:
2018-12-17 12:55:30
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: