Cultural migration strategic imperatives: effective culture policy implementation in the context of new public governance : the case of Lithuanian cultural emigration

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cultural migration strategic imperatives: effective culture policy implementation in the context of new public governance: the case of Lithuanian cultural emigration
Keywords:
LT
Kultūros politika / Cultural policy.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pasitelkiamos įvairių kultūrinės migracijos ir kultūros politikos tyrinėjimų įžvalgos siekiant pasiūlyti kitokį būdą mąstyti apie migraciją, kultūrą bei kultūros sklaidą naujojo viešojo valdymo sąlygomis. Keičiantis politinėms, ekonominėms, socialinėms sąlygoms, efektyviam kultūros politikos įgyvendinimui yra būtina kultūros procesų sklaida bei galimybės praktikoje taikyti pačius veiksmingiausius politikos įgyvendinimo metodus. Pastaraisiais metais atgimė susidomėjimas kultūrinės migracijos studijomis, tačiau iki šiol vis dar nėra pakankamai plačiai išnagrinėti strateginiai kultūrinės migracijos imperatyvai. Norint tikslingai bei sėkmingai vystyti, tobulinti bei kontroliuoti kultūros sektorių, kiekviena valstybė privalo atsižvelgti į tokius kultūrinės migracijos keliamus iššūkius kaip nauja patirtis plėtojant nacionalinę kultūrą, kultūros produkcijos gamyba nuolat kintančioje aplinkoje, jos sklaida tarptautiniame bei tarpkultūriniame kontekste, šiandieninis virtualių socialinių ir kultūrinių tinklų vaidmuo. Tiek teorinės, tiek empirinės šio tyrimo dalių rezultatai gali padėti tobulinti kultūrinės migracijos ir naujojo viešojo valdymo sąvokas. Pristatomas tyrimas taip pat gali pasitarnauti kaip metodologinė priemonė kultūros vadybininkams, administratoriams bei valstybės tarnautojams, dirbantiems skirtingose kultūros institucijose, arba akademinės bendruomenės nariams, besidomintiems kultūrine migracija bei kultūros politikos įgyvendinimu.Reikšminiai žodžiai: Kultūrinė migracija; Kultūrinės migracijos strategija; Kultūros politika; Kultūros valdymo modernizavimas; Naujasis viešasis valdymas; Cultural migration; Cultural migration strategic; Cultural migration strategy; Culture policy; Modernization of culture governance; New public governance.

ENArticle analyzes relevant topic of cultural migration strategic imperatives and, provides effective culture policy implementation in the context of new public governance, by broadening the analysis of theoretical aspects of both cultural migration and new public governance, also analyzing main cultural migration strategic imperatives in the context of new public governance in the Republic of Lithuania and examining the results of qualitative expert interviews. The purpose of the work: to analyze cultural migration strategic imperatives through the effective culture policy implementation in the context of new public governance. Main methods of investigation: scientific literature analysis, meta-analysis, semi-structured interviews. Modernization of culture governance in Lithuania may promote and support implementation of cultural services, contribute to the processes of social integration, especially in the field of cultural migration. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29198
Updated:
2020-11-06 17:51:41
Metrics:
Views: 30
Export: