Profesinės sąjungos Lietuvoje : teisinio statuso problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinės sąjungos Lietuvoje: teisinio statuso problemos
Publication Data:
Vilnius : Teisės namai, 2008.
Pages:
287 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Bendrieji profesinių sąjungų teisinės padėties klausimai — Lietuvos profesinių sąjungų istorinė apžvalga — Profesinės sąjungos samprata: Profesinės sąjungos samprata tarptautiniuose teisės aktuose; Teisės jungtis į profesines sąjungas įgyvendinimas Lietuvoje; Lietuvos profesinės sąjungos - savanoriškos, savarankiškos, savaveiksmės organizacijos — Profesinių sąjungų steigimas Lietuvoje: Reikalavimai profesinės sąjungos steigėjams; Profesinių sąjungų įsteigimo momentas; Profesinių sąjungų veiklos ir negatyviojo asociacijų laisvės aspekto santykis; Teisės jungtis į profesines sąjungas ribojimai — Profesinių sąjungų funkcijos ir kompetencija — Profesinių sąjungų ir darbo tarybų santykis: Papildomų darbuotojų atstovų institucionalizavimas Europos Sąjungoje; Darbo tarybų institucionalizavimas ir jų santykis su profesinėmis sąjungomis Lietuvoje — Profesinių sąjungų teisės kolektyvinių darbo santykių srityje — Profesinių sąjungų subjektiškumas kolektyvinių darbo santykių srityje — Atstovaujamosios profesinės sąjungos statusas: Atstovaujamosios profesinės sąjungos ir profesinių sąjungų lygybės principo santykis; Pripažinimo atstovaujamąja profesine sąjunga kriterijai ir jų nustatymo būdai; Atstovaujamosios profesinės sąjungos statuso problemos Lietuvoje —Profesinių sąjungų teisė sudaryti kolektyvines sutartis: Profesinės sąjungos kaip kolektyvinių sutarčių šalis; Profesinių sąjungų teisė sudaryti kolektyvinę sutartį valstybės tarnyboje — Profesinės sąjungos kaip kolektyvinių darbo ginčų šalis — Profesinių sąjungų teisės individualių darbo teisinių santykių srityje — Profesinių sąjungų atliekama socialinė darbdavio sprendimų dėl atleidimo iš darbo kontrolė: Darbdavio konsultavimasis su profesine sąjunga dėl darbuotojų atleidimo iš darbo; Profesinių sąjungų teisės kolektyvinių atleidimų atvejais; Profesinių sąjungų sutikimas nutraukti darbo santykius — Profesinių sąjungų įgaliojimai, susiję su drausminės atsakomybės taikymu — Profesinių sąjungų įgaliojimai, susiję su darbuotojų sauga ir sveikata darbe — Profesinių sąjungų įgaliojimai sprendžiant individualius darbo ginčus — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Darbdaviai / Employers; Darbo santykiai / Labour relations; Darbo teisė / Labor law; Darbuotojai / Workers; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades.
Reviews:
Recenzija leidinyje Justitia. 2009, Nr. 1, p. 66-67
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjama Lietuvos profesinių sąjungų teisinė padėtis: analizuojama jų, kaip darbuotojų teisių ir interesų gynėjų, istorinė kilmė, atsiradimas ir raida Lietuvoje, taip pat tarptautiniuose teisės aktuose ir užsienio valstybių teisės normose. Darbe taip pat tiriama profesinės sąjungos sąvoka ir jos sudedamieji požymiai, profesinių sąjungų steigimo ir veiklos Lietuvoje problemos, teisės jungtis į profesines sąjungas ribojimai, profesinių sąjungų ir darbo tarybų santykis, profesinių sąjungų subjektiškumas kolektyvinių darbo santykių srityje, atstovaujamosios profesinės sąjungos problemos, profesinių sąjungų teisės sudaryti kolektyvinę sutartį, profesinės sąjungos kaip kolektyvinių darbo ginčų šalies problema, profesinių sąjungų teisės individualių darbo santykių srityje. Įvertinus Lietuvos profesinių sąjungų teisinę padėtį, siekiama nustatyti jų veiklos teisinio reguliavimo problemas darbo teisinių santykių srityje ir pasiūlyti šių problemų sprendimo būdus. Leidinys turėtų būti naudingas socialiniams partneriams ir galiojančias teisės normas praktikoje taikantiems teisininkams, mokslininkams, doktorantams ir studentams, nagrinėjantiems atskirus teorinius ir praktinius profesinių sąjungų veiklos aspektus.Reikšminiai žodžiai: Teisinis statusas; Profesinės sąjungos; Kolektyviniai darbo santykiai; Darbo kodeksas.; Legal status; Trade union; Collective labour realations; Labour Code; Profesinė sąjunga; Darbuotojas; Darbdavys; Trade union; Employer; Emploee; Kolektyvinės derybos.

ENIn the book is analysed the history of trade unions in Lithuania, their historical origin and development: the first trade union in Lithuania was established in 1892 - it was a trade union of shoemakers. The movement of independent Lithuanian trade unions started in 1988 when the Union of Lithuanian Workers was established. In the book is also analysed the concept of a trade union, establishment problems of trade unions in Lithuania, limitations of the right to form trade unions, labour councils' institution relationship with trade unions, a collective agreement between an employer and trade union and other questions.

ISBN:
9786099502809
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17897
Updated:
2020-11-03 22:06:03
Metrics:
Views: 129
Export: