Lietuvos darbo teisės integracijos į Europos Sąjungos teisinę sistemą problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos darbo teisės integracijos į Europos Sąjungos teisinę sistemą problemos: disertacija
Alternative Title:
The Problems of integrating Lithuanian labor law into European Union legal system
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
247 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law.
Summary / Abstract:

LTDisertacija skirta ištirti ir įvertinti Lietuvos darbo teisės integracijos į Europos Sąjungos teisinę sistemą teisinius pagrindus, identifikuoti egzistuojančias Lietuvos darbo teisės atitikties Europos Sąjungos teisės normoms problemas ir pasiūlyti šių problemų sprendimo būdus. Pirmiausia disertantas nagrinėja darbo santykių reguliavimo atsiradimo Europos Sąjungos teisinėje sistemoje priežastis, raidos bruožus ir tendencijas. Vėliau nustatomos Europos Sąjungos darbo teisės normų įtakos Lietuvos darbo teisei priežastys, apibrėžiami Lietuvos teisinei sistemai keliami reikalavimai, įvertinama jų reikšmė nacionaliniam darbo santykių reguliavimui, pateikiama Europos Sąjungos darbo teisės šaltinių normų perėmimo Lietuvos darbo teisėje metodika. Atskirai ištiriamos pasirinktos visuomeninių darbo santykių grupes reguliuojančios Europos Sąjungos teisės normos (laisvo darbuotojų judėjimo, vyrų ir moterų lygiateisiškumo, kolektyvinio darbuotojų atleidimo, darbdavio pareigos informuoti apie darbo santykius, terminuotų sutarčių, darbuotojų teisių apsaugos darbdavio nemokumo atveju srityse) ir kritiškai įvertinama, kiek su jomis suderinta Lietuvos darbo teisė, nustatomos nacionalinės teisės normų atitikties Europos Sąjungos darbo teisės normoms problemos ir pateikiami šių problemų sprendimo būdai. Autorius daro išvadą, kad esminių prieštaravimų tarp Lietuvos darbo teisės ir Europos Sąjungos darbo teisės normų nėra, tačiau yra būtini kai kurių nacionalinių teisės normų pakeitimai ir papildymai. [Iš leidinio]

ENThe dissertation purports to examine and evaluate legal grounds for integrating Lithuanian labor law into European Union legal system, identify existing problems in conformity of Lithuanian labor law to legal provisions of the European Union, and offer ways of resolving these problems. Firstly, the author looks into reasons which led to appearance of labor law regulations in European Union legal system, its evolution and trends. Later, the influence of provisions of European Union labor law on Lithuanian labor law is evaluated, the author defines requirements posed to Lithuania’s legal system, evaluates their significance for national regulation of labor relations, provides the methodology of adopting European Union labor law source provisions in Lithuanian labor law. Separately, the study examines selected European Union legal norms regulating groups of public labor relations (in the areas of free movement of labor, equal rights of men and women, collective dismissal of employees, employer’s obligation to inform about labor relations, defined-term contracts, defense of employees’ rights in cases of employer’s insolvency) and critically assesses, to what extent is Lithuanian labor law conforming to these provisions, identifies problems in conformity of national legal provisions to European Union labor law provisions, and provides ways of resolving these problems. The author concludes that there are no principal contradictions between Lithuanian labor law and provisions of EU labor law, however, certain amendments and supplements to national legal provisions are necessary.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10572
Updated:
2022-02-07 20:09:30
Metrics:
Views: 64
Export: