Kolektyvinių derybų vaidmuo ir reikšmė sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolektyvinių derybų vaidmuo ir reikšmė sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus
Alternative Title:
Role and importance of collective bargaining solving collective labour disputes: Polish practice and future prospects in Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 74 (66), p. 23-29
Keywords:
LT
Darbo santykiai / Labour relations; Darbo teisė / Labor law.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje bendruomenėje pastebimas socialinės partnerystės, kolektyvinių darbo santykių skatinimo ir populiarinimo procesas. Vis daugiau klausimų perduodama spręsti pačioms kolektyvinių darbo santykių šalims tarpusavio susitarimais, o valstybės ir jos priimamų teisės normų reikšmė siaurinama. Šiame procese svarbų vaidmenį vaidina kolektyvinių derybų institutas. Šį institutą tiek tarptautinė, tiek atskirų valstybių kolektyvinė darbo teisė visų pirma prilygina tam tikram procesui, sudarančiam prielaidas kolektyviniams darbo santykiams formuotis, socialiniam dialogui plėtotis. Šio proceso rezultatas yra kolektyvinės sutartys. Kitų valstybių kolektyvinės darbo teisės doktrinoje ir praktikoje pasitaiko ir kitokių kolektyvinių derybų instituto naudojimo kolektyviniuose darbo santykiuose atvejų. Vienu iš tokių atvejų galima laikyti ir kolektyvinių darbo ginčų sprendimo procesą. Šiame straipsnyje remiantis Lietuvos ir Lenkijos valstybių kolektyvinės darbo teisės norminiais aktais bei kolektyvinės darbo teisės doktrina siekiama analizuoti kolektyvinių derybų institutą, kaip galimą savarankišką kolektyvinių darbo ginčų sprendimo metodą, ir pateikti atlikto mokslinio tyrimo išvadas. Straipsnyje taikomi aprašomasis, lyginamasis, sisteminės analizės metodai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kolektyvinės sutartys; Ginčai.

ENLately there has been a growing interest in the promotion of the process of social partnership and collective labour relations both in Lithuania and in the international community. An increasing number of issues are transferred to the parties of collective labour disputes, in order to find solution by their common agreement. Consequently, the role of the government and national legislation is declining. The institute of collective bargaining has a significant role in these processes. According to national and international labour law, this institute contributes to the formation of collective labour relations and social dialogue and leads to collective labour agreements. This article examines the legislation and the doctrine of labour law in order to analyse collective labour bargaining as an independent method for the resolution of collective labour disputes. The article uses descriptive, comparative and system analysis methods.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1944
Updated:
2018-12-17 11:35:30
Metrics:
Views: 51    Downloads: 14
Export: