Teritorinės bendruomenės centro darbo su vaikais socialinės edukacinės funkcijos ir jų raiškos ypatumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teritorinės bendruomenės centro darbo su vaikais socialinės edukacinės funkcijos ir jų raiškos ypatumai: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
155 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development and the prospects of the classical foundations of humanitarian education in Lithuania in the aspect of the Latin language. Kaunas : Technologija, 2002. 26 p
Summary / Abstract:

LTNors socialinio ugdymo problemos, įvairių institucijų veikla bei jų tarpusavio ryšiai nėra nauja tema socialiniuose (edukologija) tyrimuose, tačiau šios idėjos tampa aktualios ugdant ХХI amžiaus žmogų. Vakarų šalyse bendruomenės centrai veikia jau ne vieną dešimtmetį, tačiau bendruomenės centrų darbas su vaikais socialinių edukacinių funkcijų raiškos aspektu Europoje dar netyrinėtas. Disertacinio tyrimo mokslinę problemą apibrėžia šie klausimai: kaip teoriškai turėtų būti pagrįstas bendruomenės centro darbas su vaikais? Kokia turėtų būti teritorinės bendruomenės centro darbo su vaikais socialinių edukacinių funkcijų struktūra ir kokie jos raiškos ypatumai atsiskleidžia pasikeitimų, vykstančių Lietuvoje, kontekste. Disertacijos tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti teritorinės bendruomenės centro darbo su vaikais socialines edukacines funkcijas, atskleisti jų raiškos ypatumus. Darbe pateikiama teritorinės bendruomenės samprata multidisciplininiu požiūriu. Pagrindžiamas teritorinės bendruomenės centro darbo su vaikais socialinių edukacinių funkcijų teorinis modelis. Pristatoma bendruomenės centro koncepcijų ir praktinės veiklos dermės lyginamoji analizė, atskleisti ir empiriškai pagrįsti bendruomenės centro darbo su vaikais socialinių edukacinių funkcijų raiškos ypatumai Lietuvoje. Atliekant tyrimą parengta socialinių edukacinių funkcijų tyrimo matrica, pagal kurią šių funkcijų raišką galima tirti ne tik bendruomenės centruose dirbant su vaikais, bet ir kitose neformalaus ugdymo institucijose. [Iš leidinio]

ENAlthough social education issues, activities of various institutions, and connections between them are not a new topic in social (educational science) research, these ideas gained new currency in reflections on education of 21st century man. Community centers have been active in the Western countries for already several decades, yet activities of community centers working with children were little researched in Europe. The dissertation thesis focuses on the following questions: what theoretical basis should underpin community centers’ work with children? What structure should be embodied in educational functions of territorial community centers, and what specific features of articulating such structure reveal themselves in the context of changes taking place in Lithuania? The goal of dissertation is to justify social educational functions of a territorial community center working with children. The thesis presents the concept of a territorial community from a multi-disciplinary perspective. The article presents a comparative analysis of a community center concepts and practical activities; it further identifies and empirically grounds specific features of articulating social educational functions of community centers working with children in Lithuania. The author has prepared a research matrix of social educational functions allowing readers to explore articulation of these functions not only in working with children in community centers, but also in other informal institutions. On the basis of conducted research, the author evaluates specific features of communication between a teacher and fifth graders from the perspective of school adaptation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9331
Updated:
2022-01-17 19:04:17
Metrics:
Views: 55
Export: