Miesto kraštovaizdžio architektūra. T. 1, Miesto kraštovaizdžio architektūros raida ir teorijos pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miesto kraštovaizdžio architektūra. T. 1, Miesto kraštovaizdžio architektūros raida ir teorijos pagrindai
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2008.
Pages:
410 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Architektūra; Gamtinis pagrindas; Kraštovaizdis; Želdiniai; Miesto aplinka; Miesto želdynai; City landscape; Compositio of landscape; Landscape; Landscape architecture; Natural background; Urban environment; Urban greenery; Urbanism.
Contents:
Įvadas — Kraštovaizdžio, kraštovaizdžio architektūros, miesto kraštovaizdžio architektūros ir miesto aplinkos samprata — Kraštovaizdžio samprata — Kraštovaizdžio architektūros samprata ir sąvokos — Miesto kraštovaizdžio architektūros tikslai, uždaviniai, erdvinė teritorinė struktūra ir objektai — Miesto aplinkos ir sisteminio metodo samprata — Trumpa kraštovaizdžio architektūros raida — Trumpa antikos miestų ir kraštovaizdžio architektūros raida nuo III tūkst. p. m. e. iki Va. — Trumpa viduramžių miestų ir kraštovaizdžio architektūros raida IV-XV a. — Trumpa Renesanso, baroko ir klasicizmo laikotarpių miestų ir kraštovaizdžio architektūros raida XV-XVIII a. — Trumpa industrinio laikotarpio miestų ir kraštovaizdžio architektūros raida XIX a. — Šiuolaikinio laikotarpio miestų ir kraštovaizdžio architektūros raida XX a. — Miesto kraštovaizdžio architektūros gamtinis pagrindas ir jo komponentų vaidmuo — Miesto ir kraštovaizdžio gamtinių komponentų tarpusavio sąveikos svarba — Miesto sąveika su gamtiniu karkasu — Miesto želdynų ir želdinių urbanistinė reikšmė, svarbiausios jų funkcijos — Želdynų ir želdinių urboekologinė funkcija — Želdynų ir želdinių techninė apsauginė funkcija — Želdynų ir želdinių architektūrinė socialinė funkcija — Miesto želdynų sistema, klasifikacija ir normos — Miestų želdynų sistemos kūrimo principai — Miesto želdynų sistemų tipai ir jų vertinimas — Miesto želdynų klasifikacija — Želdynų normavimas ir jų išdėstymas miesto struktūroje —Miesto kraštovaizdžio architektūros objektų kompozicijos formavimo principai — Kraštovaizdžio architektūros objekto kompozicijos samprata ir struktūriniai elementai — Kraštovaizdžio architektūros objekto regimojo suvokimo ypatumai ir galimybės — Kraštovaizdžio architektūros objekto kompozicijos formavimo principai ir priemonės — Summary — About author in brief — Paveikslų šaltiniai.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Gamtinis pagrindas; Kraštovaizdis / Landscape; Miesto aplinka; Miesto želdynai; Urbanistika. Miesto planavimas / Urbanism. City planning; Želdiniai.
EN
City landscape; Compositio of landscape; Landscape; Natural background; Urban environment; Urban greenery.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Urbanistika ir architektūra. 2009, T. 33, Nr. 2, p. I-II
  • Recenzija leidinyje Kultūros barai. 2010, Nr. 4, p. 92-93
Summary / Abstract:

LTMonografijos I tome Miesto kraštovaizdžio architektūros raida ir teorijos pagrindai siekiama naujai ir sistemiškai pagristi miesto kraštovaizdžio architektūros, kaip savarankiškos ir naujos architektūros šakos, teorinius bei meninius principus. Nagrinėjamos kraštovaizdžio, kraštovaizdžio architektūros, miesto kraštovaizdžio architektūros ir miesto aplinkos sampratos, pagrindinės jų sąvokos, klasifikacija, tipai, formavimo politikos kryptys, principai ir metodologija. Atlikta kraštovaizdžio architektūros raidos analizė, siekiant apibrėžti kraštovaizdžio architektūros vaidmeni,jos objektų tipologiją, išryškinti jos erdvinius plano ypatumus, menines vystymosi tendencijas ir sąsajas su urbanistika bei architektūra ivairių istoriškai nusistovėjusių stilių laikotarpiais, pradedant antika, Bizantijos laikotarpiu, romanika, gotika, Renesansu, baroku, klasicizmu, romantizmu, istorizmu, modemu ir baigiant modernizmu. Detaliai nagrinėjamas miesto kraštovaizdžio architektūros gamtinis pagrindas ir jo komponentų vaidmuo, miesto želdynų ir želdinių urbanistinė reikšmė, svarbiausios jų funkcijos. Daug dėmesio skiriama miesto želdynų sistemos kūrimo principams pagristi, želdynams klasifikuoti ir jų urbanistinėms normoms. Analizuojami miesto kraštovaizdžio architektūros objektų formavimo ir kompozicijos principai bei priemonės. Monografija skirta kraštovaizdžio architektūros mokslininkams, specialistams ir Lietuvos aukštosioms mokykloms, rengiančioms teritorijų ir miesto planuotojus, kraštotvarkos ir kraštovaizdžio architektūros specialistus. [Anotacija knygoje]

ENThe aim of Volume I "Evolution and Theoretical Principles of Urban Landscape Architecture" was to present theoretic and artistic principles of urban landscape architecture" in a new and systematic way, treating it as an independent and new branch of arch itectu re. Main concepts, classification, types, trends of policy formation, principles and methodology of landscape, landscape architecture, urban landscape architecture and urban environment are analysed in the book. The book presents analysis of evolution of landscape architecture. The aim of this analysis is to determine the role of landscape architecture, typology of its objects, reveal its special planning peculiarities as weil as tendences of artistic development and connection to town planning and architecture in different historical periods starting with the Antiquity, Bizantic period, Gothic, Renaissance, Baroque, Classicism, Romanticism, Modern style and finishing with Modernism. This book reveals in detail natu rai fundamentals of urban landscape architecture and the role of its components, urban significance of town greenery and green areas, their main functions. Great attention is paid to substantiate the principles of green areas' formation, classification as weil as their urbanistic standards. Formation of urban landscape objects, principais and means of composing are anaIysed in this monograph as weil. The monograph is assigned for the usage of scientists and specialists of landscape architecture.lt will be used as a source of scientific knowledge for master and doctorate studies. [From the publication]

ISBN:
9789955283690
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17377
Updated:
2020-11-17 21:25:13
Metrics:
Views: 42
Export: