Šiuolaikinės urbanistikos teorijos ir praktikos tendencijos – kiek jos aktualios ir taikomos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinės urbanistikos teorijos ir praktikos tendencijos – kiek jos aktualios ir taikomos Lietuvoje
Alternative Title:
Modern urban planning theory and practice trends – as far as they are relevant and applicable in Lithuania
In the Journal:
Darnios aplinkos vystymas [Sustainable environmental development]. 2020, 1, 17, p. 90-102
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Kraštovaizdis / Landscape; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTMiestas yra perkurtos aplinkos teritorija, kurioje neturi būti supriešinama technogeninė (užstatyta) ir gamtinė aplinka. Dvi jėgos – ekologijos ir technikos – veikia miesto struktūrą. Šiuo aspektu turime žvelgti į urbanistikos teorijos ir praktikos raidą ir šiuolaikines tendencijas, išryškinančias urbanistikos ir kraštovaizdžio architektūros sprendinių sąveikos ir sinergijos poreikį ir tikslingumą. Straipsnyje analizuojama Lietuvos urbanistikos tendencijos ir jos sąveikos su kraštovaizdžio architektūra problematika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kraštovaizdžio architektūra; Urbanistika; Kraštovaizdžio urbanistika; Landscape architecture; Urban planning; Landscape urbanism.

ENThe city is an area of reconstructed environment, where technological (built) and natural environment must not be contrasted. Two forces – ecology and technology – affect the structure of the city. In this respect, we need to look at the evolution of urban theory and practice and contemporary trends that highlight the need and expediency of interaction and synergy between urban planning and landscape architecture solutions. The article analyses Lithuanian urban planning tendencies and problems of its interaction with landscape architecture. [From the publication]

ISSN:
2538-9017; 2538-9025
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91889
Updated:
2022-01-28 08:47:46
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: