Vilniaus Sereikiškių parkas : išlikimo drama

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Sereikiškių parkas: išlikimo drama
Alternative Title:
Vilnius Sereikiškės park: drama of survival
In the Journal:
Kultūros barai. 2010, Nr. 9, p. 19-29
Keywords:
LT
Architektūra, kraštovaizdžio; Istorija; Lietuva; Modernas; Parkai; Parkai, botanikos; Projektai; Projektai, architektūriniai; Restauravimas; Sereikiškių parkas; Sereikiškės; Sodai; Sodai, botanikos; Stiliai; Vilniaus parkai; Vilnius.
EN
Architecture, landscape; Garden; Garden, botanic; History; Lithuania; Modern; Park; Park, botanic; Project; Projects, architectural; Restauration; Sereikiškės; Style; The Sereikiškės park; Vilnius; Vilnius' parks.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Vilniaus senamiesčio branduolyje esančio istorinio Sereikiškių parko istorija, vertė, apžvelgiamos atkūrimo ir išsaugojimo problemos. Darbe primenama, jog Sereikiškių parko istorija susijusi su šioje teritorijoje buvusiu Bernardinų vienuolyno sodu, Sereikiškių priemiesčiu, Vilniaus universiteto Botanikos sodu ir su 1831–1878 metais miesto centre buvusia tvirtove. Straipsnyje pabrėžiama, kad Sereikiškių parkas, kaip vienintelis gerai išsilaikęs moderno stiliaus parkas ir pirmas viešasis parkas Lietuvoje, yra neįkainojama XIX a. pabaigos kultūros vertybė. Jis turi būti saugomas kaip reikšmingas to šimtmečio kultūros ir kraštovaizdžio objektas, atspindintis architektūrinį savitumą. Kadangi parko suplanavimas, didžioji dalis želdinių išliko nepakitę iki šių dienų, galima lengvai atkurti šį pirmą viešąjį moderno stiliaus parką Lietuvoje ir paskelbti jį kultūros paveldo objektu, kaip tai daroma Europoje. Darbe nagrinėjamos Sereikiškių parko atkūrimo peripetijos, siekiant dar kartą parodyti šios kultūros vertybės autentiškumą ir būtinybę išsaugoti būdingiausius bruožus. Kritikuojami parko atnaujinimo projekto sprendimai, kurie nepagrįstai perkvalifikuoja parko istorinį meninį stilių ir vietoj moderno įvardija istorizmo stilių su baroko bruožais. Didžiausia Sereikiškių parko restauravimo ir atkūrimo projekto klaida laikomas pagrindinių parko funkcijų keitimas. Tad darbe pabrėžiama, kad norint išsaugoti istorinį Sereikiškių parką, reikia skubiai koreguoti techninį projektą.

ENThe article discusses the history, value of historical Sereikiškės park situated in the very heart of Vilnius old town, its restoration and preservation issues are discussed. The article reminds that the history of the Sereikiškės park is related with the former Bernardines monastery garden that was situated in the present territory of the park, Sereikiškės suburb, Botanical garden of Vilnius University and fortress that was located in 1831–1878 in the city centre. The article highlights the Sereikiškės park, being the only well-preserved modern style park and first public park in Lithuania, as priceless cultural value of the end of the 19th century. It must be preserved as a significant object of culture and landscape of the 19th century, reflecting architectural peculiarity of that time. Since park planning, majority of plantations have survived unchanged till nowadays, the first public park of modern style in Lithuania can be easily restored and pronounced the object of cultural heritage, as it is done in Europe. The writing discusses the peripetia of the Sereikiškės park restoration in order once again to demonstrate authenticity of this cultural heritage and necessity to preserve its most characteristic features. The article criticises park restoration project decisions which unreasonably requalify historical artistic style of the park and name historicism style with baroque features instead of modern. Change of the main functions of the park is considered to be the major mistake of the Sereikiškės park restoration and renovation project. Therefore, the article highlights that in order to preserve the historical Sereikiškės park, its technical design needs to be corrected without any delay.

ISSN:
0134-3106
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28013
Updated:
2018-12-17 12:48:40
Metrics:
Views: 50    Downloads: 10
Export: