Miesto prieigų vizualinio reprezentatyvumo problema ir jos sprendimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Miesto prieigų vizualinio reprezentatyvumo problema ir jos sprendimo galimybės
Alternative Title:
Visual identity of city gateways - the problem and possible solutions
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2011, Nr. 15, p. 68-82
Keywords:
LT
Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTMiesto prieigos - funkciniu ir kompoziciniu požiūriu svarbi miesto urbanistinio karkaso dalis, kurios paskirtis - reprezentacinė, vizualioji (ir ne tik) orientacija miesto aplinkoje, žmonių bendravimo erdvė ir kt. Šiandien sunkiai valdomo miestų horizontaliosios plėtros reiškinio rezultatas - sunaikinta miesto prieigų vizualinio reprezentatyvumo funkcija, socialinės infrastruktūros raida, monotoniškų monofunkcinių urbanizuotų erdvių plėtra, transporto prioritetas ir pan. Šio straipsnio tikslas - pasiūlyti kai kurias miesto prieigų architektūrinio formavimo prielaidas, siekiant reprezentacinės funkcijos atgaivinimo ir stiprinimo. Straipsnyje aptariama miesto prieigų, kaip miesto reprezentacinio objekto, samprata teisiniu ir teritorijų planavimo lygmeniu, išryškinamos didžiųjų Lietuvos miestų prieigų reprezentacinės funkcijos praradimo priežastys, apžvelgiamos reprezentatyvių prieigų formavimo priemonės ir pavyzdžiai užsienio miestuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Miesto prieigos; Reprezentatyvumas; Urbanistinė plėtra; Vizualinis reprezentatyvumas; Vizualinis įvaizdis; City gateways; Representativity; Urban sprawl; Visual identity; Visual image.

ENCity gateways are a part of the urban framework important from the functional and compositional point of view, the purpose of which is formation of city's visual identity, visual (and not only) orientation in the city environment, space for people to communicate and so on. Today we have annihilated the function of visual identity of city gateways as well as other problems such as: undeveloped social infrastructure, monotonous mono-functional urban spaces, the prioritisation of motor-transport over pedestrians etc. These problems have arisen because of the badly managed phenomenon of urban sprawl. The aim of the article is to propose some principles upon which city gateways may be formed seeking to revitalise and sustain their function of creating the visual identity of a city. In order to achieve this aim, the conception of city gateways as a representative object of a city is discussed on the juridical and territory planning level, the reasons of the loss of the visual identity of Lithuanian cities gateways are highlighted, the means and examples of formation of distinctive city gateways in foreign cities are also reviewed. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35130
Updated:
2018-12-17 13:09:10
Metrics:
Views: 24    Downloads: 10
Export: