Miestų aikštės: jų pertvarkymo patyrimas ir rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miestų aikštės: jų pertvarkymo patyrimas ir rezultatai
Alternative Title:
Town squares : experience and results of the reconstruction
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2011, t. 35, Nr. 3, p. 200-211
Keywords:
LT
Aikštės pertvarkymas; Kraštovaizdis / Landscape; Lietuvos miestai; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Miesto aikštė; Urbanistika. Miesto planavimas / Urbanism. City ??planning; Viešoji erdvė; Viešosios erdvės / Public spaces.
EN
City square; City; Landscape architecture; Lithuanian cities; Reconstruction of square; Town planning.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju laikotarpiu daugelyje šalies miestų vyko ir vyksta svarbiausių jų viešųjų erdvių – miestų aikščių – pertvarkymas ar atnaujinimas, kurį lėmė politiniai, socialiniai, ekonominiai, estetiniai ir kt. pokyčiai. Šio straipsnio tikslas apžvelgti kai kurių miestų pertvarkytas aikštes ir pateikti preliminarų jų rekonstrukcijos rezultatų įvertinimą. Pasirinktos aikštės buvo vertinamos šiais aspektais: aikštės paskirtis, jos suplanavimas, įranga, apželdinimas bei gyvybingumas. Nustatyta, kad pagal pertvarkymo pobūdį viešosios erdvės sąlygiškai gali būti suskirstytos į dvi grupes: 1) aikštės, kuriose suplanavimas ir tvarkymas atitinka jų paskirtį, todėl jos lankomos ir naudojamos gyventojų poilsiui ir bendravimui; 2) aikštės, kurias tvarkant prioritetas suteikiamas formaliam jų dizainui, neatliekant platesnių tyrimų ir nevertinant poreikių, todėl šios aikštės yra mažai lankomos, tuščios. Siekiant pertvarkomų aikščių planavimo kokybės pagerinimo, būtina šiais klausimais plačiau diskutuoti, aptarinėti su visuomene ir specialistais bei atlikti profesionalią jų projektų ekspertizę. [Iš leidinio]

ENPolitical, social, economic, aesthetic and other aspects led to start of reconstruction and renovation of important public spaces - squares - of the most cities of the country. This article aims to review some of the rebuilt city squares and give a preliminary assessment of this reconstruction experience. Estimation of selected squares has been made in the following aspects: the purpose of the square, its design, equipment, greenery and vitality. It was found that in accordance to the reconstruction character, they can be conditionally divided into two groups: 1) squares, the design and regulation of which correspond to the purpose to be visited and used by people for leisure and communication; and 2) squares, the priority of reconstruction of which was a formal design, without a broader research and needs assessment, so they ended up little visited and empty. Seeking for better quality of reconstructed squares, it is necessary to better discuss these questions, initiate public fora with residents and specialists, and conduct professional expertise. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30214
Updated:
2021-03-04 09:25:05
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: