Kraštovaizdžio urbanizmo teoriniai ir praktiniai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kraštovaizdžio urbanizmo teoriniai ir praktiniai aspektai
In the Journal:
Kraštovaizdžio architektūra - teorijos ir praktikos aspektai [Landscape architecture - the theoretical and practical aspects]. 2022, 1 (7), p. 25-40
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Kraštovaizdis / Landscape; Architektūra / Architecture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pristatyti teorinę kraštovaizdžio urbanizmo koncepciją tvaraus miesto doktrinos kontekste ir eksperimentiniu projektu iliustruoti šios koncepcijos praktinio taikymo galimybes. Straipsnis sudarytas iš teorinės ir praktinės dalių. Teorinėje dalyje pristatoma kraštovaizdžio urbanizmo koncepcija, apžvelgiami naujausi mokslo darbai šia tema, analizuojami kraštovaizdžio urbanizmo ryšiai su darnaus vystymosi koncepcija, kraštovaizdžio urbanizmo įtaka urbanistinei morfologijai ir urbanizuotos aplinkos vizualinei raiškai. Praktinėje dalyje pristatomas ir analizuojamas kraštovaizdžio urbanizmo principais paremtas teritorijos Panemunėje (Kaunas) sutvarkymo projektas atveriant Sėmenos upelį. Projektas buvo parengtas Kauno technologijos universitete vykdant vientisųjų studijų programą Architektūra Urbanistinio planavimo modulyje, todėl straipsnyje taip pat paliečiami kraštovaizdžio urbanizmo principų taikymo studijų procese klausimai. Tyrimo metodai – literatūros apžvalga ir analizė, eksperimentinis projektavimas. Reikšminiai žodžiai: kraštovaizdis, kraštovaizdžio architektūra, kraštovaizdžio urbanizmas, eksperimentinis projektavimas. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to present the theoretical concept of landscape urbanism in the context of sustainable urban development and to illustrate the possibilities of practical application of this concept with experimental project. The article consists of theoretical and practical parts. The theoretical part introduces the concept of landscape urbanism, reviews the latest research on this topic, analyzes the relationship between landscape urbanism and sustainable development, the impact of landscape urbanism on urban morphology and the visual expression of the urban environment. In the practical part, the project of landscaping in Panemunė (Kaunas) by opening the Sėmena stream based on the principles of landscape urbanism is presented and analyzed. The project was prepared at Kaunas University of Technology in the frame of the integrated study program Architecture in the Urban Planning module; therefore, the article also touches on the issues of application of the principles of landscape urbanism in the study process. Research methods - literature review and analysis, experimental design. Key words: landscape, landscape architecture, landscape urbanism, experimental design. [From the publication]

ISSN:
2669-2260; 2669-2279
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106727
Updated:
2024-03-21 19:56:34
Metrics:
Views: 18
Export: