Lietuvos fonologinės mokyklos problemos.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos fonologinės mokyklos problemos
Alternative Title:
Problems of Lithuanian phonological school
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2008, 1, p. 20-23
Keywords:
LT
Panevėžys; Lietuva (Lithuania); Fonetika. Fonologija / Phonology; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas -- aptarti diskusinius Lietuvos fonologinės mokyklos teiginius. Straipsnio autorius diskusiniais Lietuvos fonologinės mokyklos klausimais laikosi tokios nuomonės: 1. Balsių ir dvibalsių ie, uo priegaidės yra fonetikos reiškinys, kuris potencialiai gali turėti pagalbinę fonologinę reikšmę. 2. Šiaurės panevėžiškių buvę trumpieji galūnės balsiai yra iškritę ir jų vietoje joks "murmamasis balsis" dažniausiai nėra tariamas. 3. Diftongus ie ir uo tikslinga interpretuoti kaip fonemų junginius. Straipsnio autoriaus manymu, išsprendus bent dalį straipsnyje išvardytų problemų, Lietuvos fonologinė mokykla būtų vieningesnė, jos tyrinėjimai -- svaresni ir perspektyvesni.Reikšminiai žodžiai: Tarmė; Fonetika; Priegaidė; Balsis; Dvigarsis; Fonema; Garsas; Dialect; Phonetics; Accent; Vowel; Diphthong; Phoneme; Sound.

ENThe aim of this article is to examine the issues of the Lithuanian phonological school that are disputable. The accents of the vowels and the diphthongs ie, uo may be treated as a phenomenon of the phonetics that potentially can have a supplementary phonological value. The former short vowels at the end of a word of the dialect of the North Panevėžiškiai were dropped and in their place no "murmuring vowel" was pronounced. Research provides more reasons to view the diphthongs ie and uo as the combinations of two phonemes. [From the publication]The article aims at examining certain provisions of Lithuanian phonology school, which call for discussion. The author of the article sticks to the following opinion regarding the said issues: 1. the intonation of the vowels and diphthongs “ie” and “uo” is a phonetic phenomenon, which potentially can have a supplementary phonological meaning. 2. the short ending vowels, which existed in the dialect of the inhabitants of the Northern Panevėžys district have disappeared and no “murmuring vowel” is pronounced instead of them. 3. the diphthongs “ie” and “uo” should be interpreted as phoneme compounds. In the opinion of the author of the article, upon resolving at least a part of the problems, listed in the article, the Lithuanian phonology school would become more solid and its studies – more sound and promising.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17111
Updated:
2018-12-17 12:03:01
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: