Žemutinio pakilimo balsiai Pašušvio šnektoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemutinio pakilimo balsiai Pašušvio šnektoje
Alternative Title:
Low vowels in the Pašušvys subdialect
In the Journal:
Kalbotyra. 2001, t. 50 (1), p. 43-52
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Vakarų aukštaičiai šiauliškiai; Pašušvio šnekta; žemutinio pakilimo balsis; fonema; neutralizacija.
EN
Westerm Aukštaitian (Highlanders) of Šiauliai; Pašušvys subdialect; low vowel; phoneme; neutralization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami Pašušvio šnektos, kuri priklauso vakarų aukštaičių šiauliškių tarmei, žemutinio pakilimo balsiai. Aptariamasis dialektas turi tokį žemutinių balsių rinkinį: nekirčiuotuose skiemenyse -- trumpuosius [a α a [supriešakėjęs a] ], [e æ e [siaurasis e] ]; kirčiuotuose skiemenyse -- trumpuosius [a a [supriešakėjęs a] ], [æ e], pusilgius [a. a. [supriešakėjęs pusilgis a] ], [æ. e.] ir ilguosius [a· a· [supriešakėjęs a] ], [æ· e·]. Ilgieji balsiai [e·], [e· [siaurasis e], [ie] trumpinami iki trumpųjų [e e [siaurasis e] ] nekirčiuotuose skiemenyse. Priežastys, lėmusios naujų, a tipo balsių atsiradimą yra tam tikrų priebalsių neminkštinimas, balsių asimiliacija, analoginė balsių kaita, kontrakcija arba semantiškai ir fonetiškai susijusių žodžių įtaka. Žodžio vidurio ir pabaigos pozicijose užpakalinės eilės balsiai esti po nepalatalizuotų priebalsių, priešakinės eilės balsiai -- po palatalizuotų priebalsių. Žodžio pradžios pozicijoje užpakalinės eilės balsių buvimas susijęs su žemutinio pakilimo balsių [e e. e·] vs. [a a. a·] opozicijos neutralizacija. Taigi Pašušvio šnektoje yra trys žemutinio pakilimo fonemos: trumpoji /a/, pusilgė /a./ ir ilgoji /a·.

ENThe article provides an overview of the lower vowels of the Pašušvis subdialect, which belongs to the dialect of the Western Upper Lithuanian Šiauliai region. The dialect in question has the following set of low vowels: in unstressed syllables – short [a α a [the a made front] ], [e æ e [narrow e] ]; in stressed syllables – short [a a [the a made front] ], [æ e], semi-long [a. a. [the semi-long a made front] ], [æ. e.] and long [a· a· [a made front] ], [æ· e·]. The long vowels [e·], [e· [narrow e], [ie] are shortened to the short [e e [narrow e] ] in unstressed syllables. The reasons for emergence of the new vowels of the a type are non-softening of certain vowels, the assimilation of vowels, the analogical development of vowels, the contraction or the influence of the semantically and phonetically related words. The back vowels in the middle and at the end of the word follow the non-palatalized consonants, the front vowels follow palatalized consonants. The existence of back vowels at the beginning of the word is related with the neutralization of the opposition of the lower vowels [e e. e·] vs. [a a. a·]. Therefore there are three lower phonemes in the Pašušvis subdialect, i. e. the short /a/, the semi-long /a./ and the long /a·.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15132
Updated:
2018-12-17 10:52:05
Metrics:
Views: 35    Downloads: 1
Export: