The Image of people of other regions in the Lithuanian folklore

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Image of people of other regions in the Lithuanian folklore
In the Book:
Perceptions of worldviews / academic editors Terje Anepaio, Pille Runnel. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2004. P. 81-93. (Pro Ethnologia ; 17)
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Tautosaka / Folklore; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas kitatikių įvaizdis lietuvių tautosakoje, supažindinama su populiariausiais siužetais, nurodomos priežastys, įtakojusios tokių naratyvų atsiradimą. Patys populiariausi žanrai, kuriuose minimi kitatikiai, yra pasakojimai, mitologinės sakmės, anekdotai ir patarlės bei priežodžiai, kuriuose atsispindi požiūris į kitą religiją išpažįstančius žmones, apskritai, kitos religijos vertinimas. Kita religija tautosakoje atsispindi dažniau nei kita konfesija. Todėl straipsnyje išsamiau aptariamas populiariausio kitatikio žydo-judėjo įvaizdis, supažindinama su populiariausiais siužetais: kraujo sakmėmis, įtakotomis viduramžių prietarų, pasakojimais apie katalikų požiūriu keistus žydų religinius papročius ir religinių švenčių apeigas bei jų interpretacijomis. Kitas krikščioniškas konfesijas (protestantų, sentikių ir stačiatikių) išpažįstantys žmonės tautosakoje minimi rečiau ir vertinami geriau, palyginus su nekrikščionimis. Folklore užfiksuota, kad jie nesupranta vieni kitų bažnyčiose atliekamų apeigų, švenčių prasmės. Tautosakoje visi kitataučiai minimi kaip turintys maginių galių žmonės. Kai kada magijos galia buvo priskiriama būtent kitatikiams, - kai jie įtarti kenkimu ar specialiai ieškota jų pagalbos ištikus kokiai nors nelaimei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Kitatikiai; Tautinės mažumos; Binarinė sistema; Skirtumų sklaida; Lithuanian folklore; People or other religion; National minority; Binary system; Discours of differences.

ENThe article discusses the image of the infidel in the Lithuanian folklore, introduces the most popular story lines, indicates reasons that had an effect on the appearance of such narrations. The most popular genres mentioning the infidel are stories, mythological legends, jokes, proverbs and sayings, reflecting an attitude to adherents of a different faith, the evaluation of a different religion in general. A different religion is reflected in folklore more often than a different confession. Therefore, the article discusses in more detail the image of the most popular infidel – Jew, introduces the most popular story lines: blood legends influenced by Medieval superstitions, stories about strange (from the Catholics’ point of view) Jewish religious practices and ceremonies of religious festivals, including their interpretations. People of other Christian confessions (Protestants, Old Believers and Orthodox Believers) are mentioned in the folklore less often and are taken better in comparison with non-Christians. The folklore tells that they do not understand each other’s church ceremonies, the meaning of festivals. The folklore attributes magic powers to all people of a different nation. Sometimes magic powers were attributed to adherents of a different faith – when they were suspected of doing harm or their help was specially sought in case of a misfortune. [From the publication]

ISBN:
9789949417001
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8938
Updated:
2020-05-12 08:35:21
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: