Kaimo jaunimo bendrija (XIX a. pabaiga - XX a.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo jaunimo bendrija (XIX a. pabaiga - XX a.)
Alternative Title:
Village youth communities (the late 19th -early 20th c. c.)
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2002, Nr. 4 (priedas), p. 104-109
Keywords:
LT
Jaunimas; Jaunimo amžiaus grupė; Jaunimo bendrija; Kaimo bendruomenė; Lokalinė jaunimo bendrija; Lokalinė kaimo bendrija; Metų ciklas; Socializacija; Tradicinė kultūra.
EN
Annual cycle; Local village youth community; Socialisation; Socialization; Traditional culture; Village community; Youth; Youth community, socialisation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remtasi Lietuvos istorijos institute atliktais etnologiniais tyrimais. Sprendžiant jaunimo socializacijos problemą ir atleidžiant lokalinės kaimo jaunimo bendrijos raišką, straipsnyje apibendrinami lauko ir archyvinių tyrimų rezultatai, analizuojama socialinė jaunimo bendrijų paskirtis ir sąsajos su suaugusiųjų kaimo bendruomenės institucija XIX a. pabaigos ir XX a. Lietuvos sodžiuose. Analizuodami lokalinės jaunimo bendrijos valdymo struktūras ir funkcionavimą per metus atkleidžiamas tradicinėje visuomenėje gyvuojančios jaunimo bendrijos autonomiškumas ir jos atliekamas savikontrolės, socializacines ir skubos bei energijos reikalaujančius, žemės ūkio darbus dirbančios bendrijos funkcijas. Yrant tradicinei bendruomenei, jaunimo bendrija prarado lokalinį uždarumą, per laisvalaikį šio amžiaus tarpsnio atstovų veiklą kontroliavo valstybinės ir visuomeninės institucijos. Pastaraisiais metais jaunuomenė netenka ir šios kontrolės. Atsiveria erdvė netradicinių religinių sektų ir judėjimų veiklai. Manoma, kad pastaraisiais metais atkuriant autonomines kaimo bendruomenes, būtina pasirūpinti jaunimo laisvalaikiu. Dideliuose kaimuose ir miesteliuose organizuojant pasilinksminimus ir jaunimui patrauklius renginius (pavyzdžiui, gegužines), po jų rengiamomis talkomis galima nudirbti skubos, energijos ir susiklausymo reikalaujančius visuomenei naudingus darbus, ugdyti jaunuomenės bendruomeninius ir lokalinio tapatumo jausmus. [Iš leidinio]

ENThe article is based on an ethnologic study made at the Institute of Lithuanian History. It deals with the problem of youth's socialisation. The aim of the study was to reveal the diachronic expression of village youth community. The generalisation of field research data and archives materials allow to analyse the social functions of local youth communities and their connections with Lithuanian village communities at late in the 19th and early in the 20th c.c. By analysing the structures and annual cycle of a local youth community we can reveal its autonomous character and functions of socialisation and self-control. Local youth community appears to be a mobile, consolidated and efficient entity able to fulfil emergency agricultural works quickly in a traditional society. With the vanishing of traditional culture, village youth communities lost their local character. The leisure time of this age group got under the control of state and public organisations. The possibilities to control youth activities also were lost in the course of the past years. The danger of the spreading influence of non-traditional illegal sects and movements is appearing. Now, when the autonomous village communities are being restored, we must take care of youth's leisure activities. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47614
Updated:
2019-02-20 19:31:25
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: