Vardynos - krikštynų pakaitalas ar jų perdirbinys?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vardynos - krikštynų pakaitalas ar jų perdirbinys?
Alternative Title:
Is the festival of giving a name an alternative for baptism or is it a modification of baptism?
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2001, Nr. 5, p. 18-21
Keywords:
LT
Vardynos; Tradicinės krikštynos; Krikštas; Tarybiniai metai.
EN
The festival of giving a name; Traditional christening; Baptism; The Soviet period.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe nagrinėjame žmogaus socializacijos problemą per santykį tarp tradicinių krikštynų ir sukurtų vardynų, kaip politinės situacijos išdavos. Keldami tikslą išsiaiškinti kuo tapo vardynos - alternatyva krikštynoms ar krikštynų modifikacija. Straipsnyje akcentuotas oficialus vardynų šventės rengimas inspiruotas sovietinės valdžios institucijos, o ne vardo registracija, kaip juridinis aktas, kurio metu fiksuojamas žmogaus gimimas. Ideologizavus bažnytinį krikštą bei siekiant išstumti senąsias krikštynų tradicijas valdžia ėmėsi kurti alternatyną krikštynoms. Tačiau vardynos dėl prievartinio jų diegimo patyrė nesekmę. Jos gyvavo tol kol buvo reikalavo valdžia. Žinoma atvejų (iš 8 dešimtmečio), kai vaiko registracijos dokumentai tėvams nebuvo išduodami be iškilmingų vardynų. Išnykus prievartai, išnyko ir vardynos, kaip dirtinė apeiga, netapusi nauja tradicija. Tuo būdu vardynos netapo nei krikštynų pakaitalu, nei modifikacija. Tais atvejais, kada vardynos buvo švenčiamos prieš naujų tradicijų kūrėjų valią, jos virto modifikuotų krikštynų savarankiška dalimi. Atkūrus Nepriklausomybę vardynos išnyko. [Iš leidinio]

ENThis work discusses the problem of human socialization, through the relation between the traditional christening and composed festival on the occasion of giving name, as the conclusions of political situation. The aim of the work is to find out is festival on the occasion of giving name an alternative to christening or modification of the christening? The official arrangement of the festival on the occasion of giving somebody a name, inspired by Soviet authorities, is emphasized in the article, but not the registration of the name, as legal act, which record the human birth. On purpose to replace the old christening traditions, and after the changing church christening ideologically, the authority started to develop the alternative to the christening. However, the festival on the occasion of giving somebody a name failed because of the compulsory implementation. This festival existed as long as the authority required that. There were some cases (in 1970s) that parents couldn’t get the registration documents of their child without the solemn festival. Together with the disappearing of the compulsion, disappeared the festival. It was like artificial rituals which did not become a new tradition. Thus the festival on the occasion of giving somebody a name became neither substitute nor modification of the christening. In those cases when the festivals on the occasion of giving somebody a name were celebrated under protest of the authors of new traditions, they became independent parts of the modified christening. After the revival of the Independency this festival disappeared.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7748
Updated:
2018-12-17 10:50:20
Metrics:
Views: 30    Downloads: 2
Export: