Nauja organizacinė kultūra : nuolat besimokanti organizacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauja organizacinė kultūra: nuolat besimokanti organizacija
Alternative Title:
New organization culture: a continuously learning organization
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 69, p. 48-58
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami besimokančios organizacijos, kaip modernios organizacinės kultūros sudėtinės dalies, pagrindiniai požymiai ir bruožai bei aspektai. Pateikiami tokios organizacijos kūrimo aspektai ir barjerai, trukdantys sukurti šią naujo valdymo tipo organizaciją. Nustatyta kad aukščiausio lygio vadovas svarbiausiu vadybos uždaviniu turėtų laikyti organizacijos kultūros kūrimą bei tobulinimą ir siektų, kad organizacija pati save valdytų, sudarant tinkamas sąlygas darbuotojų potencialo atsiskleidimui, pastoviam, nenutrūkstamam organizacijos vystymuisi. Tai turėtų būti organizacijos vadovo pagrindinė misija, nes organizacijos pretendavimas į lyderio vaidmenį XXI amžiuje galimas tiktai visiškai išlaisvinant darbuotojų intelektinį-dvasinį potencialą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nuolat besimokanti organizacija; Koncepcija; Mokymasis; Strategija; Komandos.

ENThe article reveals main characteristics and features and aspects of learning organization as a modern organizational culture component. Development aspects and barriers of such organization that hinder the creation of this new type of management organization are presented. It was found that the manager of highest level should consider the creation and development of organizational culture to be a key management goal and aim the organization to be managed itself, creating the right conditions for revelation of potential of employees, for sustainable and ongoing development of organization. This should be principal mission of the manager of organization because the claim of organization for leadership in XXI century is only possible after complete liberation of intellectual-spiritual potential of employees.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16922
Updated:
2018-12-17 11:12:45
Metrics:
Views: 121    Downloads: 33
Export: