Žmogiškųjų išteklių ugdymo svarba ir nuolatinio mokymo(si) organizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių ugdymo svarba ir nuolatinio mokymo(si) organizavimas
Alternative Title:
Significance of human resources education and planning of a constant teaching/learning process
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2004, Nr. 3, p. 18-28
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje akcentuojama žmogiškųjų išteklių ugdymo svarba, nes ateities darbo rinkoje pagrindiniai konkurencijos veiksmai bus žinios ir kompetencija. Todėl žmogiškųjų išteklių mokymo(si) tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje didės. Kadangi ugdymas - plati sąvoka, apimanti ne tik mokymą, bet ir asmenybės tobulinimą, profesinės kvalifikacijos kėlimą, tai žmogiškųjų išteklių nuolatinio mokymo(si) ir ugdymo(si) sistemų organizavimas ir valdymas yra sudėtingas procesas. Tobulinant žmogiškųjų išteklių ugdymą, didelį potencialą gali atskleisti aukštosios mokyklos, nes jose sukaupta daug aukštos kvalifikacijos personalo. Šiame straipsnyje atskleidžiamos sampratos, aktualijos, analizuojami nuolatinio mokymo(si) poreikių tyrimo etapai, organizavimo bei valdymo specifiniai aspektai naujo tipo besimokančioje organizacijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: žmogiškieji ištekliai; Nuolat besimokanti organizacija; Poreikių tyrimas; Mokymo(si) organizavimas.

ENIn order to accomplish the teaching / learning needs analysts, we must find out the concrete skills necessary for employees to reach the efficiency and quality at any job. Therefore, five-stage sequence is prerequisite to the teaching / learning needs research, i.e. determination of the research scope; collection of data necessary for the learning needs analysis; data processing; formation of a learning syllabus and fixing the expense, allocation as welt as study duration necessary for its implementation; choosing people responsible for teaching / learning and arrangement of timetable. While planning the teaching / learning process, purposes of education are framed, methods are selected, teaching means are complemented, the content of curriculum is fixed, adequate examples and practical tasks are chosen. At the end of Seaming process the opportunities of the learning efficiency control are defined. In the run of human resources education a huge potential can be revealed by higher schools, because of highly skilled teaching staff as well as the newest information and advanced teaching / learning methods or means accumulated here. Students' experience acquired in the process of such studies may be in handy for their future careers, help more successfully organize and manage human resources. Consequently, in order to formate the strategies of basic development it is important to pay attention to goals of human resource planning. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1901
Updated:
2018-12-17 11:35:23
Metrics:
Views: 106    Downloads: 32
Export: