Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, formavimosi tendencijos

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMokyklos, kaip besimokančios organizacijos, formavimosi tendencijos
Kita antraštėTendencies for a school to develop as a learning organisation
Autoriai
LeidinyjeJaunųjų mokslininkų darbai . 2005, Nr. 1 (5), p. 34-42
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTMokykla; Besimokanti organizacija; Charakteristika; Formavimosi tendencijos, jų tyrimas; Mokymasis; Kaita; Besimokančios organizacijos bruožai
Santrauka / Anotacija

LTMoksliniame diskurse ryškėja tendencija, jog nuolatiniai pokyčiai neaplenkia ir ugdymo institucijų, kurioms iškyla gebėjimo veikti dinamiškoje aplinkoje problema ir poreikis nuolatiniam mokyklos tobulėjimui bei tapimas kitokia - kokybiškai nauja - besimokančia organizacija. Besimokanti organizacija yra viena iš besimokančios visuomenės organizacinių darinių, todėl jos požymių diagnostika ugdymo institucijose yra svarbi sąlyga nukreipiant mokyklą besimokančios organizacijos modelio link ir tuo spartinant besimokančios visuomenės kūrimą(si). apibudinančių bruožų nusakymo kultūros procesų analizės. ir įtakojant ir. Analizuojant mokslinę literatūrą- vadybinę, edukacinę, sociologinę, galima rasti besimokančios organizacijos apibudinimą, bruožų nusakymo, kultūros procesų analizės. Tačiau mokyklos kaip besimokančios organizacijos tapsmo procesams skiriama pernelyg mažai dėmesio. Straipsnyje atliekama mokyklos kaip besimokančios organizacijos formavimosi tendencijų teorinė ir praktinė analizė: išryškinama besimokančios mokyklos samprata bei bruožai, pristatomi besimokančios mokyklos formavimosi procesų raiškos empirinio tyrimo rezultatai. Gauti tyrimo duomenys leidžia teigti, jog šiuolaikinė bendrojo lavinimo mokykla yra suvokiama kaip besimokanti, tačiau ši samprata atstovauja tik viziją, ne tikrovę. Šiuolaikinėje mokykloje yra pastebimi tokie besimokančios organizacijos bruožai: politikos formavimas(is), kontrolės sistemų bei lanksčios organizacijos struktūrų susidarymas. Tuo tarpu lanksčių atlygio sistemų, tarporganizacinio mokymosi bruožai bendrojo lavinimo mokykloms dar nėra būdingi. Tačiau pedagogų ir moksleivių pozityvios nuostatos vertinant besimokančios organizacijos bruožų raišką mokykloje, leidžia manyti, jog šiandieninėje Lietuvos mokykloje yra prielaidos besimokančios organizacijos idėjų ir modelių diegimui. [Iš leidinio]

ENAnalyzing contemporary literature, we find the phenomenon – a learning organization. A modern school is also a learning organization; however, this conception is more a vision than a reality. Now we can observe only processes, which point to tendencies of forming a learning organization. Some aspects, which are often mentioned in the conception of a learning organization, are missing: incentives for members of the learning process, alternation, perfection and learning as a spontaneous worth of the learning organization. The research showed that in a nowadays comprehensive school the most observed features of a learning organization are: policy of formation involving all members of the organization, organization of control and accountancy beneficial for learning and the structure of a flexible organization. The least observed features according to the respondents are a flexible remuneration system and learning among organizations. However, the respondents‘ attitude assesing features of a learning organization in a nowadays school and some attributes allow us to think about the implementation of ideas or models of a learning organization in a nowadays school in Lithuania. [From the publication]

ISSN1648-8776
Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1802
Atnaujinta2018-12-17 11:35:08
Metrika Peržiūros: 9    Atsisiuntimai: 4