Finansų specialistų kompetencijos pokyčių valdymas žinių ekonomikos kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansų specialistų kompetencijos pokyčių valdymas žinių ekonomikos kontekste: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
196, [1] p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Competence changes' management of finance specialists in the context of knowledge economy Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006 50, [1] p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinis ekonomikos pobūdis reikalauja greitos įgūdžių kaitos, kvalifikacijos kėlimo, anksčiau įgytas žinias daro sunkiai pritaikomas arba bevertėmis. Žinių ekonomikoje norint tapti savo srities profesionalu neišvengiamas specialisto profesinis augimas žinių srityje, kurį galima apibūdinti terminu profesionalizacija. Todėl specialistų rengimo procese turėtų būti formuojamos ne tik profesinės kompetencijos, bet ir gebėjimai savarankiškai tobulėti ateityje. Disertacinio darbo tikslas - išskirti finansų sferos funkcinės veiklos vykdymui reikalingų žmogiškųjų išteklių formavimo ypatumus, apibūdinti finansų specialisto kompetencijos turinį, įvertinti jos įgijimo bei panaudojimo darbo rinkoje situaciją ir numatyti šios srities specialistų kompetencijos įgijimo sistemos bei efektyvaus profesinės kompetencijos pritaikymo veikloje galimybių harmonizavimo kryptis žinių ekonomikos kontekste. Disertantė pristato sukurtą finansų specialistų veiklos pokyčių identifikavimo ir jos įvertinimo kompetencijų įgijimo sistemoje metodologiją, kuri paremta finansų specialistų profesinės kompetencijos formavimo algoritmu. Vertinant finansų specialisto profesines kompetencijas buvo tiriama darbdavių ir dirbančių rinkoje finansų specialistų nuomonė, atliktas finansų specializacijų programų tyrimas Lietuvos universitetų bakalauro ir magistro lygio studijose.

ENThe modern economy requires quick skill changes, qualification improvement, and is prone to knowledge redundancy. In order to become a professional in one's area in the knowledge economy one must grow professionally in the field of knowledge, and this can be defined by the term professionalization. Therefore not only professional competences, but also the ability to independently improve in the future must be formed during the process of specialist training. The purpose of this thesis is to distinguish the particularities of human resources necessary for performing functional activities in the area of finance, to define the content of the financial specialist’s competence, to assess the circumstances of its acquisition and use in the labour market and foresee the directions of competence acquisition systems, and effective professional competence application of specialists of this area in the context of the knowledge economy. The author of the thesis presents a new methodology for acquiring the competence to identify and assess the changes in the financial specialist’s activities, based on an algorithm of financial specialist’s professional competence formation. The opinions of financial specialists (employers or employees) in the market was researched assessing the professional competences of the financial specialist; research of financial specialization programmes was carried out in the Bachelor and Masters level studies of Lithuanian universities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12368
Updated:
2014-02-07 20:08:33
Metrics:
Views: 75
Export: