Paauglių ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos vertinimas: disertacija
Alternative Title:
Assessment of pedagogical prevention of early adolescent sexual relations
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007.
Pages:
236 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Vytauto Didžiojo universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Lytinis ugdymas / Sex education.
Summary / Abstract:

LTPaauglių ankstyvoji lytinė patirtis sudaro prielaidas atsirasti labai rimtoms ugdymo/si, socialinėms, sveikatos (tiek asmens, tiek visuomenės) problemoms. Pastaraisiais dešimtmečiais vis labiau ryškėja būtinybė moksliškai spręsti paauglių lytinio ir lytiškumo ugdymo, kaip ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos, problemą. Daugiausiai tyrimų yra atlikta siekiant nustatyti veiksnius, darančius įtaką ankstyvai paauglių lytinei patirčiai, taip pat ieškant neatsakingos lytinės elgsenos psichopedagoginių korekcijos priemonių. Tačiau iki šiol nėra darbų, vertinančių lytinį ir lytiškumo ugdymą sisteminiu požiūriu, nėra išgrynintų ir moksliškai pagrįstų lytinio ir lytiškumo ugdymo principų, kuriais remiantis būtų galima identifikuoti visiškai skirtingų procesų – lytinio ir lytiškumo ugdymo bei lytinio švietimo – prigimtis. Mokslinei problemai analizuoti formuluojami klausimai: 1) kokiais principais turėtų būti grindžiamas lytinis ir lytiškumo ugdymas; 2) kaip nustatyti ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginėje prevencijoje (lytiniame ir lytiškumo ugdyme) integruotą lytinį švietimą; 3) koks galimas lytinio švietimo integravimo į pedagoginės prevencijos procesą poveikis paauglių atsakingos lytinės elgsenos ir pagarbos kitos lyties asmeniui ugdymuisi. Darbe suformuluoti ir pagrįsti lytinio ir lytiškumo ugdymo principai. Parengta pedagoginės prevencijos vertinimo metodika ir jos parametrai: dimensijos, požymiai ir rodikliai. Parengtos vertinimo priemonės, vertinama pedagoginė prevencija.Reikšminiai žodžiai: Lytinis ugdymas; Lytiškumo ugdymas; Ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginė prevencija; Atsakinga lytinė elgsena; Chastity education; Sexuality education; Early adolescent sexual relation; Pedagogical prevention.

ENEarly sexual relations distort sensual and emotional maturity of adolescents and cause psychical and spiritual immaturity which reveals itself through fear to assume responsibility and creates a certain consumerism-based culture of interpersonal communication. Necessity to solve scientifically the issue of sexuality education of adolescents has become especially significant over the recent decades. Most of the researches have been conducted in order to identify the factors influencing early sexual experience of adolescents and to find psycho-pedagogical corrective measures for irresponsible sexual behaviour. However, no work so far has been aimed at systematic assessment of sexuality education and there are no refined and scientifically justified principles of chastity and sexuality education which could be used to identify the nature of completely different processes – chastity and sexuality education on one hand and sex education on the other. The work solves the following problematic issues: 1) what principles pedagogical prevention of adolescent early sexual relations should be based on; 2) how to establish clarity of pedagogical prevention of early sexual relations and how to highlight elements of sex education; 3) what influence sex education has on the development of responsible adolescent sexual behaviour and respect between persons of both sex. These study states and bases conceptual principles of education of sexuality. Methods of assessment of the pedagogical prevention and their parameters are formulated: dimensions, criterions and indicators. Assessment measures are prepared and the pedagogical prevention is assessed.

ISBN:
9789955122593
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74126
Updated:
2022-01-29 13:58:52
Metrics:
Views: 48
Export: