Mark Gungor seminaro "Per juokus į geresnę santuoką" vertinimas sutuoktinių bendrystės kaip "communio personarum" aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mark Gungor seminaro "Per juokus į geresnę santuoką" vertinimas sutuoktinių bendrystės kaip "communio personarum" aspektu
Alternative Title:
Evaluation of Mark Gungor’s seminar "Laugh your way to a better marriage" in accordance with the communion of the spouses asa "Communio personarum"
In the Journal:
Soter. 2017, 62 (90), p. 67-85
Keywords:
LT
Sutuoktinių bendrystė; Communio personarum; Asmens orumas; Žmogaus prigimtis; Skirtingų lyčių asmenų papildomumas; Rengimas Santuokos sakramento šventimui.
EN
Communion of spouses; Communio personarum; Dignity of the person; Human nature; Complementarity of man and woman; Preparation for the celebration of Matrimony Sacrament.
Summary / Abstract:

LTKatalikai sutuoktiniai yra pašaukti savo gyvenimą grįsti asmenų bendrystės kaip communio personarum principais, todėl privalu įvertinti, ar Mark Gungor seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“ yra tinkama priemonė sužadėtinių rengimui Santuokos sakramento šventimui bei sutuoktinių bendrystės stiprinimui. Darbo autorės teoriškai išgrynina sutuoktinių bendrystės principus, kurių pagrindu yra parengiami vertinimo kriterijai. Įvertinus seminaro turinį pateikiamos išvados, jog seminaras nėra tinkama priemonė nei sužadėtinių rengimui, nei katalikų sutuoktinių bendrystės stiprinimui, taip pat pateikiamos rekomendacijos Katalikų Bažnyčios Lietuvoje institucijoms dėl seminaro naudojimo. [Iš leidinio]

ENThe article raises the issue that Catholic spouses are called to build their lives on the principles of the communion of persons as communio personarum, therefore it is necessary to evaluate whether Mark Gungor’s seminar „Laugh your way to a better marriage“ is an appropriate mean for the preparation of fiancés for the celebration of the sacrament of marriage and the strengthening of the communion of spouses. The author theoretically clears out the principles of the communion of spouses, based on which the parameters for evaluation are prepared. Following the evaluation of the seminar, the conclusions are provided that the seminar is not an appropriate mean neither for the preparation of fiancés nor the strengthening of the communion of Catholic spouses. The recommendations to the institutions of the Catholic Church in Lithuania for the use of the seminar are provided as well. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78758
Updated:
2019-09-03 17:30:46
Metrics:
Views: 72
Export: