Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje
Alternative Title:
Research of human relations in bioethics
Keywords:
LT
Bioetika; Dirbtinis apvaisinimas; Eutanazija; Klasteris; Moksliniai tyrimai; Vytauto Didžiojo universitetas; Žmogiškieji santykiai.
EN
Artificial insemination; Bioethics; Cluster; Euthanasia; Human Relations; Human relations, bioethics; Lithuania; Research.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama VDU klasterio „Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje" veikla. Žmogiškųjų santykių problema bioetikoje kyla, kai tarpasmeniniame santykyje (pvz., tarp gydytojo ir paciento, mokslininko ir tiriamojo subjekto) asmuo traktuojamas ne kaip tikslas, o kaip priemonė. Klasteris yra tarpdisciplininis, vienijantis pagrindinių mokslo krypčių (biomedicinos, socialinių ir humanitarinių) mokslininkus, kurie dirba ne tik skirtinguose VDU fakultetuose, bet ir skirtinguose Lietuvos universitetuose. Klasterio mokslininkai bendrai veiklai susivienijo anksčiau nei klasteris įregistruotas oficialiai, todėl straipsnyje apžvelgiama klasterio veikla nuo 2004 m. Straipsnyje pateikta išsami atliktų mokslinių keturių pagrindinių sričių, kuriose dirba klasterio nariai, tyrimų apžvalga: lytiškumo ir prokreacijos etikos, žmogaus gyvybės apsaugos prenatalinėje stadijoje etikos, dirbtinio apvaisinimo etikos ir gyvenimo pabaigos etikos. [Iš leidinio]

ENArticle describes the activities of the Vytautas Magnus University cluster Research on Human Relations in Bioethics. The problem of human relations in bioethics appears when in the course of persona] interaction (e.g., physician - patient or scientist - research subject) the individual is treated as a means, rather than the final aim of a certain process. 1he cluster is a multi - discipline unit, encouraging cooperation between the scientists in the major scientific fields (biomedicine, social and human sciences), who work at different University departments, as well as in various Lithuanian universities. The cluster had united the scientists for common goal much earlier than it was registered officially at Vytautas Magnus University, so the article reveals its activities already since 2004. The article presents a detailed review of the scientific research carried out in four major fields, practised by the cluster members: sexuality and procreation ethics, artificial fertilization ethics, human life security at prenatal stage ethics and life final stage ethics. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45678
Updated:
2017-12-05 08:25:46
Metrics:
Views: 25
Export: