Curriculum sampratos problema lietuvių pedagoginės kultūros kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Curriculum sampratos problema lietuvių pedagoginės kultūros kontekste
Alternative Title:
Problem of concept of "Curriculum" in the context of the Lithuanian pedagogical culture
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 40, p. 14-26
Keywords:
LT
Socializacija / Socialization; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTPedagogikos teorijoje ir praktikoje neretai painiojamos "ugdymo turinio" ir "mokymo turinio" sąvokos, tai iš dalies susiję ir su pagrindinių pedagogikos sąvokų apibrėžimo problema. Straipsnyje keliamas tikslas atskleisti ugdymo ir mokymo turinių sisteminę tarpusavio priklausomybę, apibrėžti naujas socializacijos, mokyklos ugdymo, "paslėpto" ir "nulinio" ugdymo turinių sąvokų esmę bei jų tarpusavio sąveikos ypatumus. Autoriai išsamiai analizuoja ugdymo ir mokymo turinių santykį Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbuose, pagrindžia naujos sąvokos - socializacijos, arba brendimo, turinio - naudojimo būtinumą griežtai atskirdami mokymo ir ugdymo sferas, pateikia mokyklos ugdymo turinio kaip platesnės sąvokos sampratą, kuri apima ne tik mokymo turinį, bet ir "paslėptą" bei "nulinį" ugdymo turinius. Nagrinėjant kryptingą poveikį ugdytiniams, pedagogikos moksle siūloma skirti penkias turinių sąvokas: mokymo turinį, "paslėptą" ugdymo turinį, "nulinį" ugdymo turinį, mokyklos ugdymo turinį ir ugdymo turinį. Visas nagrinėjamas sąvokas jungiantis svarbiausias bruožas yra ugdymo kryptingumas, arba atitinkamų ugdomųjų tikslų siekimas. Galima teigti, kad pedagoginės veiklos siekiamybė - plėsti ugdymo turinio įtaką vaiko socializacijos procese.Reikšminiai žodžiai: Ugdymo turinys; Mokymo turinys; Socializacija; "paslėptas" ir "nulinis" ugdymo turinys.

ENIn a theory of pedagogy, concepts “the education content” and “the teaching content” are often confused. This is partially related to the problem of defining major pedagogic concepts. The article aims to disclose systemic interrelation between contents of the education and teaching; and define new essences of such contents of socialisation, school education, “hidden” and “zero” education, and particularities of their interrelations. The authors explicitly analyse the relationship between the contents of education and teaching in works of Lithuanian and foreign researchers; substantiate the necessity of using such new concepts as socialisation, or maturity, separating the areas of the education and teaching; and deliver the concept of school education as more explicit concept, which covers not only the content of the education but also “hidden” and “zero” education. Analysing the effect on pupils, the science of pedagogy suggests five concepts: teaching content, "hidden" education content, "zero" education content, school education content, and education content. The main feature common to all five concepts is the purposefulness of the education, or seeking for certain education objectives. We can maintain that the goal of education activities is broadening the effect of the educational content in a process of socialisation of a child.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7726
Updated:
2018-12-17 10:41:27
Metrics:
Views: 29    Downloads: 5
Export: