Deutsch-Litauisch im kontrast. Stand und perspektiven der forschung

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Deutsch-Litauisch im kontrast. Stand und perspektiven der forschung
Alternative Title:
Vokiečių ir lietuvių kalbų kontrastyvinis lyginimas. Tyrimų situacija ir perspektyvos
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2009, 3, p. 45-52
Keywords:
LT
Taikomoji didaktinė kontrastyvinė lingvistika.
EN
Applied didactic contrastive linguistics; Theoretical contrastive linguistics; Typology.
Summary / Abstract:

LTTerminu lyginamoji kalbotyra dabarties lingvistikoje bendrai vadinamos kalbos mokslo šakos, kurios įvairiais tikslais lygina kalbas, kad nustatytų jų panašumus ir skirtumus. Šiuo metu išskiriama keletas lyginamosios kalbotyros šakų: lyginamoji-istorinė, kalbų tipologija, universalijų tyrimai, kontrastyvinė lingvistika, arealinė lingvistika, kalbų kontaktų lingvistika, eurolingvistika. Įvadinėje straipsnio dalyje plačiau aptariama kontrastyvinės lingvistikos vieta lyginamųjų tyrimų tarpe, jos santykiai su giminingomis disciplinomis, ypač su kalbų tipologija. Straipsnyje laikomasi pastaruoju metu plačiai priimto požiūrio į kontrastyvinę lingvistiką kaip į savarankišką teorinę lingvistiką, kurios tyrimai gretinant dvi arba ir daugiau kalbų papildo tipologinius kalbų tyrinėjimus. Toliau pateikiama vokiečių-lietuvių kalbų kontrastinių tyrimų apžvalga ir galimos perspektyvos gramatikos, leksikono, diskurso bei tarpkultūrinio kalbų gretinimo srityse. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tipologija; Taikomoji didaktinė kontrastyvinė lingvistika; Teorinė kontrastyvinė lingvistika; Typology; Applied didactic contrastive linguistics; Theoretical contrastive linguistics.

ENThe term comparative linguistics in modern linguistics is used as a term which unifies all linguistic branches comparing different languages for different aims to find out their similarities and differences. Currently there are distinguished the following branches of comparative linguistics: comparative historical linguistics, language typology, research of language universals, contrastive linguistics, areal linguistics, linguistics of language contacts, eurolinguistics. In the introductory part of the article the place of contrastive linguistics in comparative studies and the relation of contrastive linguistics to cognate disciplines, especially language typology, are discussed in detail. The article follows commonly accepted tradition when contrastive linguistics is seen as an independent theoretical linguistics, which complements typological researches of languages by juxtaposing two or more languages. The article also deals with the overview of contrastive research of the German and Lithuanian languages and presents possible contrastive research of the German and Lithuanian languages as well as perspectives of research by juxtaposing languages in terms of grammar, lexis, discourse and intercultural dimensions. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22228
Updated:
2020-12-07 21:40:32
Metrics:
Views: 40    Downloads: 9
Export: