Zur Kategorie der Interkulturalität in deutsch-litauischen Geschäftstelefonaten

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zur Kategorie der Interkulturalität in deutsch-litauischen Geschäftstelefonaten
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kultūriniai skirtumai; Lietuviai; Tarpkultūriniai aspektai; Tarpkultūrinė komunikacija; Verslo pokalbiai; Vokiečiai; Ūkinė komunikacija; Business conversations; Cultural differences; Economic communication; Germans; Intercultural aspects; Intercultural communication; Lithuanians.
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Lietuviai / Lithuanians; Tarpkultūrinė komunikacija; Tarpkultūriniai aspektai; Ūkinė komunikacija; Verslas / Business; Vokiečiai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas iki šiol Lietuvoje mažai tyrinėtas objektas - vokiečiu ir lietuvių verslo pokalbiai telefonu. Tyrimo medžiaga sudaro 30 autentiškų telefoninių pokalbių tarp motininės draudimo įmonės Vokietijoje ir filialo Lietuvoje darbuotojų. Straipsnyje detaliai analizuojami du pokalbiai, kuriuose išsamiai aptariami kasdieniai darbo klausimai. Pagrindinis analizės tikslas - išsiaiškinti, kaip analizuojamų pokalbių eigą lemia tarpkultūrinis komunikacijos pobūdis ir kiek šis aspektas svarbus patiems pokalbių dalyviams bei jų tarpusavio supratimui. Remiantis JAV mokslininkų išpopuliarintos pokalbio analizės ir lingvistinių tarpkullūrinės komunikacijos tyrimų metodais, tiriami konkretūs atskirose pokalbių fazėse pasitaikantys signalai, kurie atskleidžia pašnekovų priklausomybę skirtingoms nacionalinėms kultūroms. Trys ištraukos iš pirmojo pokalbio parodo, kaip pašnekovai stengiasi užpildyti kultūrinių skirtumų nulemtas žinių spragas arba pademonstruoti savo kultūrinį išprusima. Antrasis pokalbis įdomus tuo, jog jame skirtinga pašnekovų kultūrinė priklausomybė tampa paties pokalbio tema. Tyrimas atskleidžia, jog verslo pokalbiuose telefonu svarbiausia yra dalykiškumas ir racionalus tikslų siekimas, todėl skirtingose kultūrose įgyta patirtis ne tik netrukdo dalykiniam bendravimui, bet ir padeda sėkmingiau išspręsti darbo kontekste kylančias problemas. [Iš leidinio]

ISBN:
9783862052875
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90003
Updated:
2021-02-02 19:09:16
Metrics:
Views: 19
Export: