Biržulio apyežerio neolito gyvenviečių virvelinė keramika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biržulio apyežerio neolito gyvenviečių virvelinė keramika
Alternative Title:
Corded ware pottery of Lake Biržulis environment settlements
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 34, p. 121-144. Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje
Keywords:
LT
Akmens amžius; Neolitas; Keramika; Žemaitija (Samogitia); Virvelinė keramika; Žemaičių aukštuma; Biržulio ežeras.
EN
Stone Age; Neolithic; Pottery; Samogitia (Lowland); Corded Ware culture; Samogitian Highland; Lake; Biržulis region; Ornamentation.
Summary / Abstract:

LTŽemaičių aukštumos mikroregione ištirta 15 vėlyvojo neolito gyvenviečių virvelinė keramika. Iš viso surasta daugiau kaip 2000 puodų šukių, pavyko rekonstruoti 102 puodų formas. Gyvenvietes priskirtos dviems chronologiniams laikotarpiams: ankstyvajam — Virvelinės keramikos ir Pabaltijo laivinių kovos kirvių. Ankstyvosiose gyvenvietėse vyravo taurės, S profilio puodynės ir maži puodeliai, amforos. Vėlyvojo etapo — Pamarių kultūros laikotarpio virvelinės keramikos puodų tipologija kiek įvairesnė. Tai — puodai, puošti rumbais, taurės, dubenėliai, S profilio puodynės. Puodų ornamentika gana įvairi: ankstyvosios grupės paminkluose vyrauja horizontaliai įspaustų virvučių ornamentas, vėlyvosios grupės paminkluose tokio ornamento mažiau. Šios grupės pačiame vėlyviausiame paminkle virvučių ornamentu puošta labai nedaug puodų. Eglučių ornamentas dažnai aptinkamas vėlyvųjų paminklų grupėje. Puodai su rumbu randami tik vėlyvojoje paminklų grupėje, gana didelis jų procentas išlieka net vėlyviausiame paminkle. Ankstyvosios keramikos grupėje pavyko išskirti tik keturis ryškesnius ornamentikos motyvus, vėlyvojoje grupėje - net dešimt. Biržulio apyežerio virvelinės keramikos puodų formos ir ornamentika skurdesnė nei šiaurės Lenkijos ir Lietuvos pajūrio zonos keramikos. Vakarų Lietuvoje virvelinė keramikaaptinkama daugelyje tyrinėtų vėlyvojo neolito paminklą, jos neužgožia narviška keramika. Pagal puodų formas, tūrį ir ornamentiką galime išskirti dvi kultūrines - chronologines grupes, o patys vėlyviausi - Gaigalinės 1-osios ir 2–osios gyvenvietės paminklai, datuojami ankstyvųjų metalų epocha.

ENCorded Ware pottery from 15 Late Neolithic settlements of the Samogitian Highland micro region (14 in Lake Biržulis environs and one on the bank of the Varduva river, Sarnelė village) have been analyzed. The total find comprises more than 2000 potsherds; the form of 102 pots was reconstructed. The settlements by their topography, radiocarbon data, flint, stone, bone, horn artefacts and the shape and decoration of the pots were dated to two chronological periods: early - Corded Ware pottery and Baltic ship fighting hatchets and late - Pamariai culture. To the early period belong the Šarnetė, Širmė Hill 1, 2, 3, 4 and Kalniškiai 1 settlements and to the late one the Skirmantinė 1, Ožnugaris 1, Donkalnis, Gaigalinė 1 and 2, Daktariškės 5 and Biržulis isthmus settlements. In the early settlements beakers, S-profile pots and small mugs, amphoras prevail. The typological diversity is not high; however, the conclusion is based on a small number of reconstructed pots (28). The typology of Corded Ware pots from the late (Pamariai culture) period is somewhat more diverse. These are notched pots, beakers, bowls, S-profile pots. The conclusion is based on 74 reconstructed pots. Ornamentation of the pots is rather diverse. In the early period artifacts, a horizontally impressed cord ornament prevails, whereas in the late period artefacts this motif is rarer. In the latest find of this group, a cord ornament is present only on a few pots. The fir-tree motif if frequent in the group of the late period finds and is most popular in the latest find (from the Gaigalinė 2 settlement).Notched pots are found only in the late group of sites, and their percentage is rather high even in the latest sites. Only four distinct ornamental motifs were distinguished in the group of early ceramics, while this number reaches even 10 in the late group. The forms and ornamentation of pottery in Lake Biržulis environs are poorer than in northern Poland and the Lithuanian littoral zone. However, if compared to Corded Ware pottery of East Lithuanian or East Latvian regions, Corded Ware pottery of West Lithuania is frequent in most of Late Neolithic sites studied, and it is not suppressed by Narva ceramics. By the shape of pots, their size and ornamentation, two cultural chronological groups can be distinguished, and the latest sites (Gaigalinė 2 and 2 settlements) dated to the early metal epoch could comprise a separate subgroup; however, they also follow in the tradition of the forms and decorations of the late group of sites. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15303
Updated:
2018-12-17 11:22:53
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: