Intercultural competence development in EU banking sector

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Intercultural competence development in EU banking sector
Alternative Title:
Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas ES bankininkystės sektoriuje
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2010, t. 2, Nr. 2, p. 75-82
Keywords:
LT
Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTValdyti kultūrinę įvairovę XXI amžiaus įmonėms tapo ne strateginis pasirinkimas, bet būtinybė. Straipsnyje supažindinama su organizacinės bei individo tarpkultūrinės kompetencijos kaip įrankio kultūrinei įvairovei valdyti svarba, jos ugdymo specifika. Nagrinėjamas tarpkultūrinės kompetencijos poreikis bei ugdymo ypatumai ES bankininkystės sektoriuje, veikiančiame sparčios rinkos integracijos ir verslo internacionalizavimo sąlygomis. Pristatomi empirinio tyrimo, skirto nustatyti tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo poreikį bei ES veikiančių bankų elgsenai, susijusiai su tarpkultūrinių kompetencijų ugdymų, rezultatai. Pateikiami siūlymai ES bankininkystės sektoriaus darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymui gerinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bankininkystė; Ivairovės valdymas; Kultūra; Tarpkulturiniu kompetencijų ugdymas; Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas; Įvairovės valdymas; Banking; Culture; Diversity management; Intercultural competence development.

ENManaging cultural diversity is not a subject of strategic dilemma anymore, but rather the necessity for an organization in the 21st century. The article seeks to present the importance of organizational and individual intercultural competence as an instrument for the management of cultural diversity, and specificity of its development. It analyzes the demand and specificity of the development of intercultural competence in EU banking sector, operating under circumstances of increased market integration and internationalization. The results of empirical survey aimed at examining the demand for and behaviour of EU operating banks concerning intercultural competence development are presented here. The suggestions for improvement of IC development of EU banking sector employees are provided in the article, too. [From the publication]

ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27108
Updated:
2018-12-16 23:40:43
Metrics:
Views: 21
Export: