Personalo ugdymo sistemos vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Personalo ugdymo sistemos vertinimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
133 p
Notes:
Disertacija rengta 1999-2003 metais Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete, Vadybos katedroje. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Evaluation of the personnel development system Kaunas : Technologija, 2004 34 p. : schem
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe pristatoma personalo ugdymo sistemos vertinimas palyginant formalius personalo ugdymo sistemos duomenis ir darbuotojų požiūrį į personalo ugdymo sistemą. Pirmojoje darbo dalyje nagrinėjama personalo ugdymo ir jos sistemos samprata, analizuojamas lietuviškų vadybos ir valdymo terminų vartojimas, pateikiama požiūrių į personalo vadybą ir ugdymą įvairovė, analizuojami personalo ugdymo tikslai ir turinys, juos veikiantys veiksniai. Taip pat suformuluoti reikalavimai personalo ugdymo sistemai ir išskirtos personalo ugdymo sistemos vertinimo kryptys bei kriterijai. Apžvelgiami tradiciniai ir šiuolaikiniai efektyvumo bei socialinių procesų vertinimo metodai, kuriems šiame darbe skiriamas ypatingas dėmesys. Antrojoje dalyje pagrindžiama personalo ugdymo sistemos vertinimo tyrimo metodologija, pateiktas personalo ugdymo sistemos vertinimo modelis, palyginant formalius personalo ugdymo sistemos vertinimo duomenis ir darbuotojų požiūrį į personalo ugdymo sistemą, pristatytas personalo ugdymo sistemos vertinimo tyrimo instrumentas, tyrimo objektas, atrankos būdas ir imties dydis, aprašytas tyrimo instrumento patikimumo ir objektyvumo tikrinimo eiga bei tyrime naudojami statistiniai metodai. Trečiojoje dalyje pateikiami Lietuvos baldų pramonės įmonėse ir aštuoniolikoje skirtingo dydžio ir skirtinga veikla užsiimančių Lietuvos įmonių personalo ugdymo sistemų vertinimo tyrimų rezultatai. Taip pat atlikta Lietuvos ir užsienio šalių įmonių personalo ugdymo sistemų lyginamoji analizė bei pateiktas personalo ugdymo sistemos tobulinimo modelis. [Iš leidinio]

ENThis work presents the evaluation of employee education system comparing formal data on employee education system to the attitudes of employees. The first part of this work analyses the concepts and the system of employee education, discusses the use of Lithuanian management concepts, discloses variety of attitudes towards employee management and education, describes objectives for and the context of employee management, as well as names their factors. In addition, it sets requirements for employee education system, defines directions of and criteria for the evaluation of employee education system, and describes traditional and contemporary methods used for evaluating system efficiency and social processes which are on particular focus of this thesis. The second part substantiates methodology of researching the evaluation of employee education system comparing formal employee education evaluation data with the attitudes of employees; presents the instrument for researching employee education evaluation system, the subject of the research, method of selection, and the size of the representative sample; and defines reliability of the instrument, objectivity check, and statistical methods used for the analysis. The third part presents the results of researching the evaluation of employee education systems in Lithuanian furniture industry and 18 differently sized companies representing various activities; delivers comparative analysis of Lithuanian and foreign employee education systems; and works out a model for improving employee education systems.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10654
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 18
Export: