Socialinis darbas Lietuvoje : naujos funkcinės sistemos visuomenėje atsiradimo ir vystymosi prielaidų sociologinė analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis darbas Lietuvoje: naujos funkcinės sistemos visuomenėje atsiradimo ir vystymosi prielaidų sociologinė analizė: disertacija
Alternative Title:
Social work in Lithuania: a sociological analysis of the assumptions for the appearance and development of a new functional system in the society
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
169 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Soziale Arbeit in Litauen: soziologische Analyse der Entstehungs-bzw. Entwicklungsvoraussetzungen eines neuen Funktionssystems in der Gesellschaft Vilnius : [Universität Vilnius], 2006 27 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos paskirtis – nustatyti esmines socialinio darbo veiklos Lietuvos visuomenėje atsiradimo ir tolimesnio vystymosi prielaidas. Siekiant disertacijos tikslo atlikti teorinis ir empirinis tyrimai bei jų abiejų sintezė. Teorinė analizė remiasi N. Luhmann’o sociologine socialinių sistemų teorija, kurios pagrindu rekonstruojami socialinio darbo kaip specifinio modernios visuomenės reiškinio paskirtis, funkcijos ir specifiniai bruožai. Teorinės analizės rėmuose specialus dėmesys skiriamas socialinio darbo situacijos dabartinėje Lietuvoje aptarimui. Aptarties pagrindas – teisės aktai bei lietuvių mokslininkų tyrimai. Empirinio tyrimo (kokybinio socialinio darbo ekspertų ir kiekybinio Vilniaus m. socialinio darbo organizacijų) pagalba rekonstruojami socialinio darbo veiklos sėkmingumo veiksniai. Pastarųjų teorinis generalizavimas (N. Luhmann’o socialinių sistemų teorijos perspektyvoje) leido nustatyti esmines socialinio darbo sistemos Lietuvos visuomenėje problemas bei apibrėžti sėkmingo vystymosi prielaidas. Disertacijos apimtis – 168 psl. Su disertacija galima susipažinti Nacionalinėje M. Mažvydo, Vilniaus universiteto ir Socialinių tyrimų instituto bibliotekose. [Iš leidinio]

ENThe object of the dissertation is to establish the essential assumptions for the appearance and further development of social work in Lithuanian society. To this end, theoretical and empirical research was conducted and a synthesis of these was created. The theoretical analysis was based on N. Luhmann’s sociological theory of social systems, which depicts the functions and specific features of social work as a specific mission of the phenomenon of modern society. Within the framework of the theoretical analysis, special attention is given to discussing the situation of social work in present-day Lithuania. The basis of the discussion is legislation and research by Lithuanian scholars. The empirical research (qualitative research into social work experts and quantitative research into social work organisations in the City of Vilnius) was used to map out the success factors of social work. Theoretical generalising on the basis of the empirical research (in the light of N. Luhmann’s theory of social systems) enabled the essential issues of social work systems in Lithuanian society to be established and assumptions for successful development to be defined. The scope of the dissertation is 168 pages. The dissertation can be viewed at the M. Mažvydas National Library, the Vilnius University Library and the Social Studies Institute Library.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6207
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 100
Export: