Studijuojančių socioedukacinio darbo specialybes profesinio pasirinkimo motyvacija ir jos vystymosi edukacinės prielaidos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijuojančių socioedukacinio darbo specialybes profesinio pasirinkimo motyvacija ir jos vystymosi edukacinės prielaidos: disertacija
Alternative Title:
Motivation of Professional Choice of Students of Socioeducology, Educational Assumptions of the Evolution of the Choice
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
182 p
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Professional motivation of the studying social-educational work specialties and educational preconditions of its development Kaunas : Technologija, 2005 28 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje mokslinė problema formuluota klausimais: 1. Kokiomis charakteristikomis pasižymi profesinio pasirinkimo motyvacijos fenomenas socioedukacinio darbo profesijų požiūriu? 2. Kokios edukacinės sąlygos užtikrintų studijuojančių socioedukacinio darbo specialybes profesinio pasirinkimo motyvacijos vystymąsi? Tyrimo tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti edukacines profesinio pasirinkimo motyvacijos vystymosi prielaidas. Tyrimo organizavimas. Tyrimas vykdytas 8 Lietuvos, 1 Baltarusijos ir 3 Švedijos universitetuose 2002-2003 m. Buvo apklausti 455 socioedukacinio darbo specialybes studijuojantys IV k. studentai. Disertacinio tyrimo teorinis reikšmingumas: •Teoriškai pagrįstas profesinio pasirinkimo motyvacijos konceptas. •Ištirta sociokultūrinių ir asmenybinių veiksnių įtaka profesijos pasirinkimui. •Pagrįsta edukacinių veiksnių, sudarančių prielaidas profesinio pasirinkimo motyvacijos vystymuisi studijų procese, struktūra.•Pagrįstos profesinio pasirinkimo motyvacijos vystymąsi skatinančios bei apribojančios sąlygos skirtinguose sociokultūriniuose kontekstuose. Disertacinio darbo praktinis reikšmingumas: •Diagnozuoti profesinio pasirinkimo motyvacijos raiškai įtaką darantys asmenybiniai ir sociokultūriniai veiksniai. •Identifikuoti edukaciniai veiksniai, sąlygojantys profesinio pasirinkimo motyvacijos vystymąsi. •Identifikuoti profesinio pasirinkimo motyvacijos socioedukacinio darbo profesijoms vystymosi trikdžiai Lietuvos universitetuose turi svarbų praktinį aspektą socioedukacinio darbo studijų optimizavimui. [Iš leidinio]

ENThe scientific problem in the dissertation is formulated with the help of the following questions: 1. What characteristics distinguish the phenomenon of professional choice motivation in respect to the professions of socioeducology? 2. What educational conditions would ensure the evolution of the professional choice motivation of students studying socioeducology? Purpose of the research – to substantiate, theoretically and empirically, the assumptions of motivation development of educational professional choice. Research planning. Research was carried out in 8 Lithuanian, 1 Belarusian, and 3 Swedish universities in 2002-2003. A total of 455 fourth-year students, studying socioeducology, were surveyed. Theoretical significance of the dissertational research: •Theoretically reasoned concept of professional choice motivation. •Examined the influence of socio-cultural and personal factors on the selection of a profession. •Substantiated the structure of the educational factors that contribute to the assumptions of professional choice motivation development in the education process.•Substantiated the promoting and restricting conditions influencing professional choice motivation development in various socio-cultural contexts. Practical significance of the dissertational work: •Has diagnosed personality and socio-cultural factors that influence expression of professional choice motivation. •Identified educational factors that precondition professional choice motivation development. •Identified the obstacles influencing professional choice motivation in socioeducology in Lithuanian universities, which has an important practical aspect in the optimization of the socioeducational studies.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9318
Updated:
2022-02-07 20:08:17
Metrics:
Views: 26
Export: