Kristijonas Gotlybas Milkus. Gyvenimas ir literatūrinė veikla

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kristijonas Gotlybas Milkus. Gyvenimas ir literatūrinė veikla
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.
Pages:
227 p
Series:
Senosios literatūros studijos
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Biografija; Kritika; Poema; Giesmės; Pamokslai; Švietimas; Biography; Critique; Poem; Songs; Sermons; Enlightenment.
Keywords:
LT
Biografijos / Biographies; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Pamokslai; Poezija / Poetry; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
EN
Critique; Poem; Sermons.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTChristian Gottlieb Mielcke buvo vienas produktyviausių Švietimo epochos lietuvių raštijos veikėjų. Monografijoje dėmesys koncentruojamas į Mielcke‘s asmenybę ir literatūrinę veiklą. Remiantis naujais archyviniais tyrinėjimais atskleidžiama naujų gyvenimo, studijų Königsbergo universitete faktų. Įvairialypė literatūrinė veikla tiriama remiantis naujausiaia literatūros istorijos ir teorijos duomenimis. Mielcke lietuvių kultūrai svarbus kaip vienas pirmųjų poetikos autorių, pasaulietinės ir religinės poezijos kūrėjų, poezijos ir prozos vertėjas, pirmojo pasaulietinio skaitinių vadovėlio, giesmyno ir postilės rengėjas. Mielcke buvo pirmasis atkreipęs dėmesį į pasaulietinę lietuvių literatūrą ir publikavęs K. Donelaičio Metų ištrauką. Jis tapo ir pirmosios istorinės-alegorinės poemos lietuvių k. Pilkainis autoriumi. Išvertęs Ch. F. Gellerto pasakėčią, Mielcke siekė pristatyti pavyzdinį poezijos kūrinį lietuvių kalba kaip įrodymą, kad šia kalba galima gražiai ir kilniai rašyti. Mielcke aktyviai ieškojo ir bandė savo kūryboje realizuoti poezijos formos įvairovę, eiliavimo bei grafinės raiškos naujoves. Populiarus skaitinių vadovėlis Kudikių prietelus (Kinderfreund) Mielcke‘s buvo išverstas ir parengtas iš kelių vokiečių švietėjo pedagogo F. E. von Rochowo vadovėlių laisvo vertimo. Rengdamas giesmyną nnyyp91813x820080403-154851-H-37113720080403nir redaguodamas giesmes Mielcke laikėsi klasicistinės estetikos principų, pirmumą teikė nuosekliam loginiam mąstymui, poetinės kalbos aiškumui, taisyklingumui, santūriam stilingumui. Pamokslų rinkinys „Mißknygos” buvo išverstas ir parengtas populiaraus vokiečių Švietimo epochos postilių autoriaus Johanno Gottlobo Heymo rinkinio pagrindu. Temine, idėjine sklaida bei meninės raiškos ypatybėmis tai yra švietėjiška postilė. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENChristian Gottlieb Mielcke was one of the most productive actors of Lithuanian writing in the Education Epoch. The monograph focuses on Mielcke’s personality and his creative activity. Based on new archive research, the monograph discloses new facts about his life and studies in Koenigsberg university. Miscellaneous creative activities are researched on the basis of the newest data in the area of literal history and theory. Mielcke is significant for Lithuanian culture as one of the first poetic authors; secular and religious poetry creators; translator of poetry and prose; and preparatory of the first secular reading textbook, hymnal, and postil. Mielcke was the first who draw attention to secular Lithuanian literature; he published the extract from K. Donelaitis poem The Year (Metai). He became the author of the first Lithuanian historic-allegorical poem The Mound (Pilkalnis). Mielcke translated Ch. F. Gellert fable into Lithuanian language and aimed to show that this language is suitable for nice and noble writing. Mielcke actively searched and tried to realise in his works the variety of poetic forms and novelties of versification and graphical design. Popular reading textbook The Babyfriend (Kudikių prietelus/Kinderfreund) was translated and prepared from free translations of few textbooks by German pedagogue and educator F. E. von Rochow. While preparing the hymnal and editing hymns, Mielcke hold on classical aesthetics principles; gave priority to consistent logical thinking, clarity of poetic language, correctness, and reserved stylistics. The collection of preachments Mißknygos was translated and prepared on the basis of popular collection of postils by German author of the Education Epoch Johann Gottlob Heym. Spreading of subjects and ideas and features of artistic expression indicated this collection as an educational postil.

ISBN:
9789955698289
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13434
Updated:
2013-04-28 17:42:04
Metrics:
Views: 42    Downloads: 1
Export: