Nežinomas XIX amžiaus pradžios giesmyno egzempliorius: identifikavimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežinomas XIX amžiaus pradžios giesmyno egzempliorius: identifikavimo galimybės
Alternative Title:
Unknown copy af a 19th century hymnal: possibilities and identification
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2011, t. 13, p. 73-84
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bavarijos valstybinė biblioteka; Bavarijos valstybinė biblioteka Miunchene; Giesmynas; Identifikavimas; Kultūros paveldas; Lietuviški giesmynai; Lietuvių bibliografija; Mažoji Lietuva; 19 amžius; Carl Gotthard Keber; Cultural heritage; Identification; Lithuanian bibliography; Lithuanian hymnal; National Library of Bavaria; The Lithuanian hymnal; The National Library of Bavaria.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Mažoji Lietuva.
Summary / Abstract:

LT2010 metais Bavarijos valstybinėje bibliotekoje Miunchene rastas lietuviško giesmyno egzempliorius (toliau - MhG) iki šiol Lietuvos bibliografijoje nėra aprašytas. MhG yra palyginti gerai išsilaikęs: trūksta tiktai vokiškos prakalbos ir vieno vidurinio lietuviškos prakalbos lapo. Lietuviška pratarmė nepasirašyta. Giesmynas yra dviejų dalių (616 p.), su juo kartu įrištas vientisos paginacijos maldynas (iš viso 791 p.). Giesmyno spausdinimo metai, kaip įprasta XIX amžiaus pirmosios pusės praktikai, antraštiniame lape nenurodomi. Bavarijos valstybinės bibliotekos kataloge pažymėta, jog giesmynas galėjo būti išleistas apie 1830 metus. Tai itin populiaraus Mažojoje Lietuvoje formato (in 12°) giesmynas, lietuvininkų iki šiol vadinamas „siaurike“. MhG leidimo metus apytikriai leidžia spėti knygos atvarte išlikęs rankraštinis įrašas: „Giesmu Knigos ira Barbes Megalle ifz Kiauleikiu Weinam Diewui ant Garbes - 1834“. Vadinasi, giesmyno egzempliorius negalėjo būti išspausdintas vėliau nei 1834 metais. Rašybos ypatybių peržiūra patvirtina, kad MhG artimiausias, bet ne identiškas, spėjamiems 1836 metų leidimams, sudarytiems iš senųjų lankų. Žinoma, kad pirmasis Karlo Gotardo Keberio giesmyno leidimas išėjo 1832 metais dviem formatais - plataus in 8° ir siauro in 12° (leidimas aprašytas tik pagal šaltinius). Birutė Kabašinskaitė, remdamasi leidėjo Georgo Friedricho Hartungo liudijimu, kad 1832 metų siauro leidimo spaustuviniai rinkiniai nebuvę išardyti, darė prielaidą, kad 1836 metų leidimas galėjo būti labai artimas ar „netgi visiškai identiškas nerastajam 1832 metų leidimui“. Tikėtina, kad MhG yra nerasto 1832 metų leidimo reprezentantas (kitaip reikėtų kalbėti apie dar vieną, 1833 ar 1834 metais pasirodžiusį, giesmyno leidimą).

ENA copy of a Lithuanian hymnal (hereinafter – MhG), which was found in 2010 in the Bavarian State Library in Munich, has not been described in Lithuanian bibliography so far. MhG has survived in a relatively good state: it only lacks a German preface and one middle page of the Lithuanian preface which has not been signed. MhG consists of two parts (616 pages) and is bound together with a prayer book of continuing pagination (in total, 791 pages). The year of publication of the hymnal is not indicated on the title page. The catalogue of the Bavarian State Library notes that the hymnal could have been published in around 1830. The format of the hymnal (in 12°) was very popular in Lithuania Minor and was called siaurikė [narrow book] by Prussian Lithuanians. The year of publication of MhG could be guessed from the manuscript entry in the book flap: “Giesmu Knigos ira Barbes Megalle ifz Kiauleikiu Weinam Diewui ant Garbes - 1834”. Hence, the copy could not be published after 1834. A review of orthography features confirms that MhG is closest, yet not identical, to the supposed publications of 1836, compiled from old quires. It is known that the first edition of Karl Gotthard Keber was published in 1832 in two formats: broad (in 8°) and narrow (in 12°). Birutė Kabašinskaitė, referring to the attestation of publisher Georg Friedrich Hartung stating that typographical collections of the narrow format of 1832 were not unbound, made an assumption that the edition of 1836 could be very close or “even completely identical to the edition of 1832, which was not found”. MhG is likely to be a representation of the 1832 edition, which was not found (otherwise we have to talk about another edition of the hymnal, published in 1833 or 1834).

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36385
Updated:
2022-11-15 16:46:36
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: