Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos civilinėje teisėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos civilinėje teisėje
Alternative Title:
Implementation of European Union legislation in Lithuania’s civil law
Publication Data:
Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2005.
Pages:
264 p
Series:
Europos Sąjungos ir Lietuvos teisė; 2
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė — Įmonių teisė — Įmonių teisinio reguliavimo bendras apibūdinimas — Bendrovių teisės reglamentavimas Europos Sąjungoje — Įmonių teisės reglamentavimas Lietuvos Respublikos teisės aktais — Bendrovių duomenų ir dokumentų atskleidimo reguliavimas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose — Draudimo teisė — Draudimo teisinių santykių reguliavimas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose — Pagrindinės Europos Sąjungos draudimo direktyvų nuostatos ir jų įgyvendinimas Lietuvos nacionalinėje teisėje — Intelektinės nuosavybės teisė — Bendras apibūdinimas — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Pramoninės nuosavybės teisė — Patentai — Prekių ženklai — Dizainas — Puslaidininkių gaminių topografijos — Geografinių ir kilmės vietos nuorodų teisinė apsauga — Teisės aktai, skirti teisių į bet kuriuos saugomus intelektinės nuosavybės objektus apsaugai — Pagrindinės 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo nuostatos — Konkurencijos teisė — Bendrasis konkurencijos reglamentavimas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose — Pagrindinės Europos Bendrijos steigimo sutarties bei Reglamento nuostatos ir jų įgyvendinimas Lietuvos nacionalinėje teisėje — Vartotojų teisių apsaugos teisė — Vartotojų teisių apsaugos reguliavimas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose — Europos Sąjungos teisės aktų įtaka Lietuvos Respublikos vartotojų apsaugos teisei - atskirų teisės aktų analizė — Vartojimo kredito sutartis — Civilinė atsakomybė už netinkamos kokybės produktais padarytą žalą — Civilinės atsakomybės už netinkamos kokybės produktais padarytą žalą reguliavimas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose —Pagrindinės Direktyvos 85/374/EEB ir Direktyvos 1999/34/EB nuostatos ir jų įgyvendinimas Lietuvos nacionalinėje teisėje — Elektroninių ryšių teisė — Bendrasis elektroninių ryšių reglamentavimas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose — Civilinio proceso teisė — Civilinio proceso reguliavimas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose — Tarybos reglamento 44/2001/EB, reglamento 1347/2000/EB, reglamento 1206/2001/EB ir reglamento 1348/2000/EB įgyvendinimas Lietuvos nacionalinėje teisėje — Išvados.
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law.
Summary / Abstract:

LTŠi mokslinė studija yra pirmasis tyrimas, skirtas formaliai Bendrijos teisės nuostatų įgyvendinimo atrankos būdu pasirinktose nacionalinėse privačios teisės srityse analizei. Studijoje nagrinėjamos aštuonios pakankamai svarbios ir plačios sritys: bendrovių teisė, draudimo teisė, intelektinės nuosavybės teisė, konkurencijos teisė, vartotojų teisių apsaugos teisė, civilinė atsakomybė už netinkamos kokybės produktais padarytą žalą, elektroninių ryšių teisė ir civilinio proceso teisė. Kiekvienos minėtosios srities analizė apima paprastai tris svarbiausias dalis: pirmiausia nurodomi svarbiausi tam tikros srities Europos Sąjungos teisės aktai ir atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriuose įgyvendinamos reikiamos Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos, toliau aptariamos pagrindinės atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos bei jų įgyvendinimas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kuris konkretinamas tam tikromis išvadomis. Šioje studijoje atsižvelgta į įstatymus, galiojusius 2005 m. liepos 1 dieną. [Iš leidinio]

ENThis study is the first of its kind dedicated to formally analyse the implementation of Community legislation in selected areas of national private law. The study deals with eight rather significant and vast areas: company law, insurance law, intellectual property law, competition law, consumer protection law, civil amenability for damage done with products of inferior quality, e-communication law and civil process law. The analysis of each of said areas covers three main parts: the European Union legislation pertaining to a certain area as well as the appropriate Lithuanian legislation that implement the provisions of the EU legislation, as well as the main provisions of European Union legislation in the appropriate field and their implementation in the laws of the Republic of Lithuania, which is supported by certain conclusions. […].

ISBN:
9955557834
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39
Updated:
2020-09-17 18:29:48
Metrics:
Views: 30
Export: