Viešojo intereso apsauga naujajame Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo intereso apsauga naujajame Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse
Alternative Title:
Protection of the public interest in the new Code of civil procedure of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 37 (29), p. 26-34
Keywords:
LT
Civilinis procesas; Civilinis procesas, viešas interesas, liberalusis modelis, socialinis civilinis procesas; Viešasis interesas.
EN
Civil procedure; Civil procedure, public interest, liberal model, social civil procedure; Public interest.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje teisės doktrinoje, siekiančioje darnios asmens ir visuomenės sąveikos, vis daugiau dėmesio skiriama viešiesiems interesams ir jų apsaugai. Atsižvelgus į tai, kad Lietuvoje viešieji interesai saugomi net ir tradiciškai prie privatinės teisės šakų priskiriamais teisės aktais, tokiais kaip Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, visiškai suprantamas poreikis teisminės gynybos būdu ginti viešuosius, t. y. visuomenės, valstybės, gausių asmenų grupių, interesus. Dažnai kritikuojamas individualistinis liberalusis civilinio proceso modelis iš esmės yra orientuotas į atskirų individų privačių interesų apsaugą. Siekiant užtikrinti privačių ir viešųjų interesų apsaugos pusiausvyrą, naujojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pagrindu pasirinktas socialinio civilinio proceso modelis. Straipsnyje lyginamos senojo ir naujojo Civilinio proceso kodekso viešojo intereso apsaugos nuostatos: prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų, siekiančių apginti viešąjį interesą, dalyvavimas civiliniame procese. Trumpai aptariamos ieškininės viešojo intereso gynybos formos naujovės – individualus ir grupės ieškinys viešajam interesui ginti. [Iš leidinio]

ENThe modern doctrine of law aspires to harmonious interaction between an individual and a society, and it pays more attention to the public interests. Public interests in Lithuania are protected by the enactment, traditionally concerned to be acts of private law, such as the Civil Code. Therefore, the necessity to protect public interests, i.e. the interests of community and state, collective rights and interests of very large groups of persons, by means of the judicial protection, is absolutely clear. The individual liberal model of civil procedure has been criticised for a long time, because it was mainly used for the protection of private interests of separate individuals. Therefore, the model of social civil procedure has been selected as a basis of the new code of civil procedure of Lithuania in order to ensure the balance between private and public interests. This article deals with the comparison of the regulations of protection of the public interest in the past and present Code of civil procedure: the participation of the public prosecutor, public institutions, institutions of local governing and other persons in civil procedure with the purpose of protection of public interests. It is made an overview about the new forms of public interest actions – individual and group (class) actions for the protection of public interests. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35550
Updated:
2018-12-17 11:14:09
Metrics:
Views: 2
Export: