Sumarinis civilinių bylų nagrinėjimas: teoriniai ir praktiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sumarinis civilinių bylų nagrinėjimas: teoriniai ir praktiniai aspektai: disertacija
Alternative Title:
  • Theoretical and practical aspects of summary proceedings in civil cases
  • Summarische Verhandlung der Zivilsachen: theoretische und praktische Aspekte
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
292 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Summarische Verhandlung der Zivilsachen: theoretische und praktische Aspekte Vilnius : [Mykolas Romeris Universität], 2005 47 p
Summary / Abstract:

LTDarbe nagrinėjami sumariniai procesai Lietuvos civilinio proceso teisėje, jų istorinė kilmė, raida, teisinė prigimtis, paskirtis ir ypatumai. Pirmiausia, teoriniu požiūriu analizuojami kiekvienam sumariniam procesui keliami uždaviniai, atskleidžiama kiekvieno iš jų teisinė prigimtis ir atsakoma į klausimą, ko siekė įstatymų leidėjas mūsų šalies Civilinio proceso kodekse įtvirtindamas vieną ar kitą sumarinio proceso modelį. Šiuo tikslu atliekama sumarinių procesų bendrai ir kiekvieno sumarinio proceso atskirai istorinių šaknų paieška, formuluojama sumarinių procesų samprata, lyginamuoju požiūriu analizuojami analogiški užsienio valstybių sumariniai procesai, nustatoma kiekvieno sumarinio proceso vieta Lietuvos civilinio proceso teisės sistemoje. Antra, darbe nagrinėjamos konkrečios sumarinius procesus reglamentuojančios nuostatos, siekiant atskleisti jų tarpusavio sisteminius ryšius, paskirtį bei surasti geriausią jų aiškinimo galimybę. Darbe nagrinėjamas teismo įsakymo išdavimo procesas, dokumentinis procesas, smulkių turtinių ginčų nagrinėjimo procesas ir bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo procesas. Į šiuos procesus žvelgiama per civilinio proceso paskirties ir teisės į teisminę gynybą realizavimo prizmę. Daroma išvada, kad nė vienas iš CPK įtvirtintų sumarinių procesų neprieštarauja LR Konstitucijos 30 straipsnyje ir Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintai teisei į teisminę gynybą bei neužkerta kelio pasiekti civilinio proceso tikslą, nustatant materialią tiesą byloje. [Iš leidinio]

ENThe paper examines summary trials applied in the Lithuanian civil procedure code, their historical origin, legal nature, purpose and peculiarities. First, it takes a theoretical approach in analysing the task and legal nature of summary trials. It also explains the objective of the lawmaker to include different models of summary trials in the Lithuanian Civil Procedure Code. With that purpose in mind, the paper searches for historical roots of all the summary trials taken together and each of them individually, makes a comparative analysis of analogous summary trials applied in foreign countries and sets the place of every summary trial in the legal system of the Lithuanian civil procedure law. Second, the paper examines the specific provisions regulating summary trials with a view to disclosing their systemic interlinks and their purpose as well as identifying the best ways of their interpretation. Furthermore, the paper examines the procedure of issuing court orders, the documentary procedure, the procedure of resolving disputes related to small property value and of hearing cases concerning violations of possessions. These proceedings are examined from the perspective of the purpose of civil procedure and the exercise of the right to legal remedy. It makes the conclusion that none of the summary trials set forth in the Civil Procedure Code are in conflict with Article 30 of the Constitution and Article 6 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms providing for the entitlement to legal remedy and allowing to seek for the objective of civil procedure in establishing material truth in a case.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6146
Updated:
2022-02-07 20:09:21
Metrics:
Views: 35
Export: