Paauglių emocinių ir elgesio sunkumų sąsajos ir pokyčiai per trejus metus : amžiaus ir lyties ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių emocinių ir elgesio sunkumų sąsajos ir pokyčiai per trejus metus: amžiaus ir lyties ypatumai
Alternative Title:
Coherence of adolescent's emotional and behavioral problems and changes over three years: age and gender differences
In the Journal:
Psichologija. 2007, t. 35, p. 19-31
Keywords:
LT
Emocijos / Emotions; Paaugliai / Adolescents.
Summary / Abstract:

LTNaudojant tęstinio tyrimo duomenis straipsnyje analizuojama, kaip susiję tarpusavyje skirtingų amžiaus grupių paauglių emociniai ir elgesio sunkumai, kaip šie sunkumai kinta per trejus metus ir kaip šios raidos tendencijos susijusios su paauglio lytimi. Tęstiniame tyrime dalyvavo 14-16 metų paaugliai (N = 317). Emociniams ir elgesio sunkumams nustatyti buvo naudojamas YSR 11/18 (Achenbach, 1991) klausimynas. Rezultatai rodo, kad paauglių emociniai ir elgesio sunkumai yra tarpusavyje susiję. Aptiktos visų trijų amžiaus grupių paauglių nerimastingumo / depresiškumo, somatinių skundų, užsisklendimo bei agresyvaus elgesio ir delinkventinio elgesio įverčių sąsajos. Paaiškėjo, kad emociniai ir elgesio sunkumai, išskyrus užsisklendimą ir delinkventinį elgesį, bėgant laikui nesikeičia, tik jų stiprumas kinta. Taip pat nustatyta, kad visų amžiaus grupių merginos pasižymi aukštesniais nerimastingumo / depresiškumo bei somatinių skundų įverčiais nei vaikinai, o vaikinai pasižymi aukštesniais delinkventinio elgesio įverčiais nei merginos. Tačiau nei merginoms, nei vaikinams šie sunkumai per trejus metus nekinta. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paaugliai; Emociniai ir elgesio sunkumai; YSR klausimynas; Adolescents; Emotional and behavioral problems; YSR.

ENBy using the data of continuous study the article analyzes the interrelation between the emotional and behaviour difficulties of adolescents of different age groups, how the said difficulties change during the time period of three years and how the said trends of development are related with the sex of the adolescent. Adolescents of 14 – 16 years of age participated in the continuous study (N = 317). In order to identify the emotional and behaviour difficulties the YSR 11/18 questionnaire (Achenbach, 1991) was used. The results show that the adolescents’ emotional and behaviour difficulties are interrelated. Relations between evaluation of anxiety / depression, somatic symptoms, withdrawal and aggressive and delinquent behaviour of the adolescents in all the three age groups were noticed. It appeared that the emotional and behaviour difficulties, with the exception of withdrawal and delinquent behaviour do not change with time, only their severity changes. In addition, it was identified that the girls in all the age groups characterize with higher evaluations of anxiety / depression and somatic complaints than boys, who characterize with higher evaluations of delinquent behaviour. However the said difficulties do not change during the time period of three years in regard to neither girls, nor boys.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12736
Updated:
2018-12-17 11:58:44
Metrics:
Views: 94    Downloads: 15
Export: