Vaikų globos namų auklėtinių, turinčių specialiųjų poreikių, agresyvaus elgesio kaita

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų globos namų auklėtinių, turinčių specialiųjų poreikių, agresyvaus elgesio kaita
Alternative Title:
Correction of aggressive behaviour of children with special needs from foster homes
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, Nr. 2 (31), p. 73-79
Keywords:
LT
Agresija; BGM neagresijos programa; Specialieji arba ypatingieji poreikiai; Specialieji poreikiai; Specialiųjų poreikių turintis asmuo.
EN
Aggresion; Aggression; Individual with special needs; Special needs; Special/exceptional needs; The Non Aggression Programme of the Baltic Art of Living; The non-aggresion programe of the Baltic Art of living.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami agresyvaus vaikų globos namų auklėtinių, turinčių specialiųjų poreikių, elgesio pokyčiai, taikant Baltijos gyvenimo meno (BGM) labdaros ir paramos fondo bei Tarptautinės žmogiškųjų vertybių asociacijos bendrame projekte - Neagresijos programoje 8-15 metų vaikams ir jaunuoliams numatytas edukacines veiklas, adaptavus jas dalyvių kognityvinės, emocinės bei psichosocialinės brandos ypatumams. Tyrimo dalyviai - trisdešimt devyni specialiųjų poreikių turintys vaikų globos namų auklėtiniai. [...] Taikant linijinio eksperimento metodą, buvo modeliuojamos ir realizuojamos BGM neagresijos programoje numatytos edukacinės sąveikos, pirminiu ir užbaigimo ištyrimais įvertinami tyrimo dalyvių agresijos intensyvumas bei raiška. Tyrimo pradžioje kelta hipotezė, kad agresyvaus VGN auklėtinių, turinčių specialiųjų poreikių, elgesio intensyvumas BGM neagresijos programoje numatytų edukacinių veiklų poveikyje sumažės, iš dalies pasitvirtino. Tyrimo dalyvių berniukų agresyvumo intensyvumas, kaip ir daugumos agresijos formų raiškos intensyvumas, nežymiai sumažėjo (išskyrus netiesioginę agresiją, staigius pykčio proveržius bei konfliktiškumą). Kiek padaugėjo mergaičių saviagresijos epizodų, kitų agresyvaus elgesio formų raiška nežymiai sumažėjo. Didžiausi agresijos raiškos intensyvumo pokyčiai stebimi aštuonmečių, dvylikamečių, keturiolikmečių bei septyniolikmečių dalyvių, taip pat turinčiųjų normalų bei lengvai sutrikusį intelektą, vertinimuose. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the correction of aggressive behaviour in foster home children with special needs through the educational activities designed for 8 to 15 year-old children and youngsters by the Non-Aggression Programme, a joint project of the Baltic Art of Living Charity and Support Fund and the International Association for Human Values, adapted to the characteristics of the participants' cognitive, emotional, and psychosocial maturity. The study participants included thirty-nine foster home children with special needs who voluntarily agreed to take part in the Non-Aggression Programme and the study. The study experts consisted of household social workers who were well familiar with the study participants and respectably capable of objective assessment. A linear experiment method was employed to simulate and implement the educational interactions provided for in the Non-Aggression Programme of the Baltic Art of Living, and to evaluate the intensity and expression of the study participants' aggression through the initial and final testing. The hypothesis put forward at the outset that the intensity of aggressive behaviour in foster home children would decline under the impact of the educational activities designed by the Non-Aggression Programme of the Baltic Art of Living has been confirmed in part. Aggression intensity of the study participants-boys decreased slightly, the same can be said about the expression intensity of most forms of aggression (except for indirect aggression, sudden outbursts of anger, and aptitude for conflicts).A slight increase in the number of girls' self-aggression episodes was observed whereas the expression of other forms of aggressive behaviour slightly decreased. The biggest changes in the intensity of expression of aggression were observed among eight, twelve, fourteen and seventeen year olds, as well as those with normal intellect and slightly confused mental state. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32847
Updated:
2018-12-17 13:06:13
Metrics:
Views: 19    Downloads: 11
Export: