Destruktyvaus elgesio mokykloje koreliatai : vyresniųjų paauglių menkavertiškumo jausmas ir socialinio intereso lygis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Destruktyvaus elgesio mokykloje koreliatai: vyresniųjų paauglių menkavertiškumo jausmas ir socialinio intereso lygis
Alternative Title:
Correlates of destructive behaviour at school: inferiority feeling and the level of social interest of youngsters in their late teens
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 1 (18), p. 46-53
Keywords:
LT
Menkavertiškumo jausmas; Pranašumo siekis; Socialinis interesas; Destruktyvus elgesys..
EN
Inferiority/superiority feelings; Social interest; Destructive behaviour..
Summary / Abstract:

LTPagrindiniai asmenybę aiškinantys individualiosios psichologijos konstruktai yra menkavertiškumo jausmas ir socialinis interesas. Manoma, kad žmogaus elgesį lemia menkavertiškumo kompensavimo kryptis, kuri priklauso nuo socialinio intereso sklaidos. Šių asmenybės darinių sąsajos padėtų numatyti netinkamo elgesio korekcijos būdus, tačiau tokių tyrimų vyresniųjų paauglių atžvilgiu stokojama. Straipsnyje pateikiami vyresniųjų paauglių menkavertiškumo jausmo ir socialinio intereso sąsajų ypatumai lyties atžvilgiu. Tyrimų duomenys rodo, kad socialinis interesas ir menkavertiškumo jausmas lyties atžvilgiu nesiskiria; socialinis interesas ir menkavertiškumo jausmas labai silpnai siejasi. [Iš leidinio]

ENThe main constructs of individual psychology, explaining the personality are the feeling of inferiority and the social interest. There is an opinion that a person’s behaviour is determined by the direction of compensation of inferiority, depending on the dissemination of the social interest. The relations between the said derivatives of a personality would help to foresee the ways for correction of inappropriate behaviour however the amount of such studies is insufficient with regard to senior adolescents. The article presents the peculiarities of the interrelation between the feeling of inferiority and the social interest of senior adolescents in terms of gender. The data of studies show that the social interest and the feeling of inferiority in terms of gender are not different; the social interest and the feeling of inferiority are very little interrelated.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14353
Updated:
2018-12-17 12:12:12
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: