Capital adequacy (solvency) and liquidity risk management : analysis, evaluation, and possibilities for improvement

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Capital adequacy (solvency) and liquidity risk management: analysis, evaluation, and possibilities for improvement
In the Journal:
Ekonomika. 2014, t. 93 (2), p. 59-76
Summary / Abstract:

LTPagrindinis tyrimo tikslas – išnagrinėti Lietuvoje veikiančių komercinių bankų priežiūrą, kapitalo pakankamumo (mokumo) ir likvidumo rizikos normas, ribas bei reikalavimus, taip pat įvertinti kapitalo pakankamumo ir likvidumo rizikos valdymo poveikio bankų sektoriui kokybę. Straipsnį sudaro dvi dalys: literatūros ir teisės aktų analizė bei tyrimas, jo rezultatai, rekomendacijos ir išvados. Pirmoje dalyje apžvelgiama bankų priežiūros ir kapitalo pakankamumo, likvidumo rizikos valdymo lygio teorinė analizė. Tirtos bankų priežiūros institucijos ir jų veiklos reguliavimas. Pateikiami Lietuvoje veikiančių bankų kapitalo patikimumo ir likvidumo rizikos valdymo standartai, jų pokyčiai po „Bazelis III“ reformos, mokslinis požiūris į jų raidą ir griežtesnius standartus. Autorės ištyrė kapitalo pakankamumo ir likvidumo rizikos ribojimo reikalavimus, jų vertinimus ir galimybes tobulinti Lietuvoje veikiančių bankų veiklą. Analizė apėmė bankų turto ir įsipareigojimų, užtikrinančių veiklos riziką ribojančius standartus, priklausomai nuo rizikos rūšies, vertinimą. Tyrimas parodė, kad bankų kapitalo pakankamumo ir likvidumo rizikos valdyme svarbiausia yra kokybės kontrolės ir banko turto bei įsipareigojimų derinimas. Be to, siūloma peržiūrėti reikalavimų ir procedūrų kalkuliaciją, nustatyti papildomus apribojimus, siekiant užtikrinti pagrindinius standartus ir efektyvų bankų saugumą. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Commercial banks; Supervision; Liquidity and capital adequacy (solvency) rates; Qualitative and quantitative analysis; Evaluation.

ENThe main purpose of the present research is to analyse the supervision, capital adequacy (solvency) and liquidity prudential norms, limits and requirements of commercial banks operating in Lithuania, as well as to assess the quality of capital adequacy and liquidity risk management impact on the banking industry. The paper consists of two main parts: the analysis of literature and legislation, and the research, its results, recommendations, and conclusions. The first part reviews the theoretical analysis of the level of banking supervision and capital adequacy, liquidity prudential standards value. The authors have examined the banks’ supervising authorities and the regulation of their activities. There are presented prudential standards of capital adequacy and liquidity for banks operating in Lithuania, their values’change after the Basel III reforms, and the scientific opinion about their development and tightening standards. The authors have carried out a study of the analysis of capital adequacy and liquidity prudential requirements, their evaluation and possibilities for improvement in banks operating in Lithuania. The analysis consists of the assessment of assets and liabilities of banks ensuring the prudential standards depending on the type of risk. The research revealed that the most important in banks’ capital adequacy and liquidity risk management is quality control and the harmonization of bank assets and liabilities. Besides, it is offered to review the calculation of requirements and procedures, to impose additional limits to ensure the basic standards and an efficient banking security. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54515
Updated:
2018-12-17 13:48:35
Metrics:
Views: 34    Downloads: 6
Export: