Tarpusavio skolinimo platformų ir komercinių bankų teikiamų vartojimo kreditų analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpusavio skolinimo platformų ir komercinių bankų teikiamų vartojimo kreditų analizė
Alternative Title:
Analysis of personal loans provided by p2p platforms and commercial banks
In the Book:
22-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13-14 d. Vilnius. Vilnius : Technika, 2019. 1 pdf (13 p.). (Mokslas - Lietuvos ateitis: Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija)
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos namų ūkių skolinimosi galimybės vartojimo kreditų rinkoje. Analizės metu lyginama tarpusavio skolinimo platformų ir komercinių bankų siūlomos skolinimosi alternatyvos Lietuvoje ir užsienyje. Analizėje akcentuojama vartojimo kredito kaina ir finansinės įstaigos patikimumas. Išanalizavus mokslinę literatūrą, aptariami komercinių bankų ir tarpusavio skolinimo platformų teoriniai aspektai – atsiradimas, veikla, funkcijos, skolinimosi procesai ir pan. Tolesnėse straipsnio dalyse analizuojamos vartojimo paskolos, įvertinant Lietuvos ir užsienio vartojamųjų kreditų davėjus. Pasitelkiant daugiakriterinį vertinimą, įvertinamas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje veikiančių komercinių bankų patikimumas. Pabaigoje pateikiamos išvados nurodant finansiškai naudingiausias alternatyvas namų ūkiams, iš kur skolintis pinigus, kokie yra pagrindiniai skolinimosi alternatyvų skirtumai, ir kuris komercinis bankas yra patikimiausias. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Komerciniai bankai, tarpusavio skolinimo platformos, vartojimo kreditai, palūkanos, patikimumas, skolinimasis. Keywords: Commercial banks, p2p lending platforms, personal loans, interest, credibility, borrowing.

ENThe article analyses borrowing opportunities of households in the consumer credit market. The analysis is performed by comparing p2p platforms and commercial banks offered alternatives to borrowing in Lithuania and abroad. The analysis focuses on the cost of consumer credit and the credibility of the financial institution. After literature research, the theoretical aspects of commercial banks and p2p platforms are discussed – appearance, activities, functions, borrowing processes, etc. In the following paragraphs, consumer loans are analysed, considering the lenders of Lithuania market and foreign consumer credits. Through a multi–criteria assessment, the credibility of commercial banks operating in Lithuania and the UK is evaluated. In the end of an article, the conclusions are presented with the most financially advantageous alternatives for households, from where to borrow money, what are the main differences in borrowing alternatives, and which commercial bank is the most reliable. [From the publication]

ISSN:
2029-7149
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96182
Updated:
2022-11-29 07:25:46
Metrics:
Views: 7
Export: